fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/HR20170920_Safari_Dordrecht_VM_5108WEB.jpg

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Als u een appartement koopt, wordt u automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Want in appartementengebouwen zijn gemeenschappelijke ruimtes. Bijvoorbeeld de hal en de galerij. En ook al komt u er nooit: ook het dak is gemeenschappelijk. De bewoners van appartementengebouwen delen niet alleen die ruimtes met elkaar, maar maken ook samen gebruik van installaties als de lift en de mechanische ventilatie. De eigenaren van de appartementen zijn daarom samen verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Zij vormen hiertoe een Vereniging van Eigenaren (VvE). Hieronder leest u waarom een professionele VvE belangrijk is, wat een VvE precies is en wat een VvE voor u doet.

Het belang van een professionele VvE

Om een appartementengebouw in goede staat te houden, is onderhoud nodig. In een VvE sparen de eigenaren voor het onderhoud van gemeenschappelijke delen zoals de hal, de galerij, het dak, de gevel, de fundering, de riolering, het leidingwerk en de installaties. Dat onderhoud wordt realistisch en technisch verantwoord gepland en begroot. Daardoor komt u als eigenaar zelden voor onverwachte en hoge uitgaven te staan. Dit wordt vervolgens besproken in de vergadering van eigenaren. Kortom: met een professionele VvE-beheerder bent u verzekerd van goed onderhoud. Trivire besteedt het beheer van haar VvE's uit aan professionele partijen met veel ervaring en verstand van de financiële, technische en bestuurlijke kanten van het beheer.

Een VvE is wettelijk verplicht

Voor elk appartementengebouw waar koopappartementen aanwezig zijn, bepaalt de wet dat er een Vereniging van Eigenaren moet komen. Iedere eigenaar van een appartement wordt lid van die VvE. Als u een appartement koopt, wordt u dus automatisch lid van de VvE. Ook Trivire wordt lid van de VvE. Bij de start van de verkoop is Trivire nog eigenaar van alle appartementen binnen de VvE. Door de jaren heen worden steeds meer appartementen verkocht, waardoor de VvE steeds meer leden krijgt. Als lid van een VvE bent u een maandelijkse bijdrage verschuldigd.

Wat doet een VvE voor u?

Het bestuur van een VvE houdt de administratie en de financiën van de VvE op orde en regelt het gezamenlijke onderhoud en beheer. Dit gebeurt in overleg met de commissies die de VvE in het leven heeft geroepen, bijvoorbeeld de kascontrolecommissie en de technische commissie.

Administratie en financiën

Het bestuur regelt de administratie en de financiën van de VvE, int de maandelijkse VvE-bijdrage van de leden en doet de boekhouding van de VvE, inclusief de jaarrekening. Ook sluit het bestuur in opdracht van de leden verzekeringen voor de VvE af, zoals een opstal- en glasverzekering, en dient het wanneer nodig schadeclaims in bij de verzekeringsmaatschappij. Bovendien organiseert het bestuur de jaarlijkse ledenvergadering. Het bestuur is verantwoordelijk voor deze taken, maar laat ze uitvoeren door de VvE-beheerder.

Onderhoud

Het bestuur doet samen met de technische commissie concrete voorstellen voor al het onderhoud dat nodig is om de gemeenschappelijke delen van het gebouw in goede staat te houden en maakt daarvoor een meerjarenbegroting en een meerjarenplanning. De leden van de VvE besluiten samen in de vergadering over de onderhoudsvoorstellen. Zo bepalen de eigenaren met elkaar het onderhoud dat zij nodig vinden. Na de ledenvergadering voert het bestuur de genomen besluiten uit, bijvoorbeeld door een aannemer opdracht te geven voor de afgesproken onderhoudswerkzaamheden. Ook hier laat het bestuur haar taken uitvoeren door de VvE-beheerder en treedt het bestuur op als controleur en contactpersoon.