Schade melden

Het kan gebeuren dat er door brand, storm, lekkage, verstopping, inbraak, uitvoering van werkzaamheden of het gedrag van een andere huurder schade ontstaat in uw woning of aan uw inboedel. De kosten van het herstel van uw inboedel kunt u declareren bij uw eigen inboedelverzekering. Als u van mening bent dat de herstelkosten voor rekening van Trivire zijn, kunt u de claim indienen door onderstaand formulier in te vullen.