Crabbehof en Zuidhoven

Crabbehof is een stadswijk in het zuiden van Dordrecht. De wijk is gebouwd in de jaren zestig van de twintigste eeuw en vernoemd naar het in de wijk liggende kasteeltje Crabbehof. Kenmerkend voor de wijk Crabbehof zijn de vierkante plantsoenen die, althans in Dordrecht en in deze vorm, alleen in deze wijk voorkomen en die geïnspireerd zouden zijn door de middeleeuwse hofjes, zoals die ook in de binnenstad van Dordrecht te vinden zijn.

Contact of Wijkvisie

Als huurder van Trivire kunt u een beroep doen op de wijkregisseur in uw wijk. U kunt terecht bij uw wijkregisseur:

  • voor het melden van onveilige situaties
  • met vragen over uw directe woonomgeving
  • als u problemen heeft in uw woonsituatie
  • als u overlast ervaart in uw buurt of met uw buren
  • voor het melden dat er rommel in of om uw woongebouw is die er niet hoort
  • met ideeën over verbetering van uw buurt of woongebouw

Uw wijkregisseur

Heeft u een vraag aan uw wijkregisseur? Neemt u dan direct contact met hem/haar op. Hieronder leest u wie uw wijkregisseur is.

r.

Crabbehof en Zuidhoven
Wijkregisseurs: John Dealing 
Wijksteunpunt: Wibautstraat 66

Monarda en Talmaweg
Wijkregisseurs: Monique Verschuuren
Wijksteunpunt: Wibautstraat 66

Huismeesters Zephyr
Huismeesters: Sjanie van Rooij (Aafje)
Talmaweg 24-308
Telefoonnummer: 078 618 47 39
Spreekuur: maandag tot en met vrijdag van 11.30 tot 11.45 uur en van 14.00 tot 14.15 uur

Vreedonk (aanleunwoningen in Zuidhoven)
Huismeester: Ed Bos (Spectrum)
Spreekkamer Vreedonk
Telefoonnummer: 06 51 26 83 36
Spreekuur: woensdag van 11.00 tot 12.00 uur

John Dealing

078 633 17 32

Monique Verschuuren

078 633 17 44

In Crabbehof en Zuidhoven verhuurt Trivire 957 flatwoningen en 130 eengezinswoningen. De gemiddelde nettohuur van de Trivirewoningen in Crabbehof en Zuidhoven is € 497,27. Deze gegevens zijn van april 2018.