Problemen met de huur betalen

Kunt u de huur niet betalen? Aarzel dan niet en maak direct een afspraak met uw financieel consulent. Onze medewerkers weten dat financiële problemen moeilijk zijn en zullen ze dan ook nooit naar buiten brengen. Wat onze medewerkers voor u kunnen doen, is een betalingsregeling met u afspreken of u doorverwijzen naar deskundige (schuld)hulpverlening.

Veel gevraagd over Problemen met de huur betalen

Huurbevriezing of verlaging, wat wel en wat niet?

Trivire vindt het belangrijk dat de huurprijzen betaalbaar zijn en passen bij het inkomen van haar bewoners. Eerst bij het betrekken van de woning, maar ook  door de jaren heen. In het Sociaal Huurakkoord hebben Aedes (corporaties) en de Woonbond afgesproken dat er een mogelijkheid komt om op verzoek van de huurder de huur te bevriezen of te verlagen. In principe geldt dat voor 1 jaar. Als de situatie voortduurt, kan de huurder het volgende jaar opnieuw een aanvraag doen.

Een tijdelijke huurbevriezing of huurverlaging voor bewoners waarbij het inkomen is gedaald, vindt Trivire een sympathiek plan. Tijdelijke huurbevriezing of -verlaging is echter nu wettelijk nog niet mogelijk. Het is wel toegestaan de huur te bevriezen of te verlagen, maar dat kan dan niet op een later tijdstip weer worden gewijzigd (bijvoorbeeld als het inkomen van de huurder is toegenomen en het recht op huurbevriezing of -verlaging is vervallen). De oproep van de Woonbond (25 maart) in de media om huren tijdelijk te verlagen of te bevriezen kunnen we dan ook nog niet in praktijk brengen.

Wat we wèl op dit moment doen, is de huurprijzen verlagen van de sociale huurwoningen met een huurprijs boven de € 720,- voor huurders met een inkomen dat recht geeft op Huurtoeslag. Voor huishoudens met 1 persoon is dat tot € 22.700,- en 2 of meer personen tot € 30.825,-.  Door deze huurverlaging kunnen deze huurders wel huurtoeslag aanvragen en betaalbaarder wonen. Huurders die hiervoor in aanmerking komen, kunnen contact opnemen met de afdeling Huurservice van Trivire via telefoonnummer 078 633 16 00 of via wonen@trivire.nl.

Let op: de netto huren die per 1 juli 2018 voor het eerst boven € 720,- zijn gekomen, verlagen wij per 1 juli aanstaande automatisch naar € 720,- Trivire informeert deze huurders hierover in april 2019.

Op welke wijze kan ik de huur betalen?

U kunt de huur betalen op de volgende manieren:

  • digitaal betalen
  • via automatische incasso
  • via een pinbetaling bij ons op kantoor
  • u kunt de huur zelf aan ons overmaken

Het gemakkelijkste is betalen via automatische incasso. Met een automatische incasso geeft u Trivire toestemming om elke eerste dag van de maand de huur af te schrijven van uw rekening als er voldoende saldo op uw bankrekening staat. Als u kiest voor de automatische incasso, kunt u via de website van Trivire het formulier Betaalwijze invullen.

U kunt de huur ook digitaal betalen. U ontvangt dan rond de 20e van de maand een e-mail van Trivire met daarin een betaalverzoek. U kunt de huur ook zelf overmaken van uw bankrekening naar Trivire op rekeningnummer NL54BNGH0285057065. Vermeld hierbij duidelijk uw naam en adres.

Hoe is mijn huur opgebouwd?

Uw bruto huur bestaat uit twee delen: netto (kale) huurprijs en de servicekosten. Servicekosten zijn opgebouwd uit een bijdrage in servicefondsen (glas- en ontstoppingfonds) en afgerekende servicekosten (de overeengekomen leveringen en diensten, zoals de schoonmaak van centrale ruimtes of onderhoud tuinen). Als u een woning met blokverwarming huurt, betaalt u ook de stookkosten aan Trivire.

Hoeveel termijnen moet ik nog betalen?

Alle betalingsregelingen worden bevestigd met een brief. In deze brief staan de termijnen en het bedrag dat u elke maand als aflossing dient te voldoen. U kunt de openstaande termijnen ook terugvinden op Mijn Trivire onder 'Mijn betalingen'.

Ik heb een huurachterstand. Wat moet ik doen?

Een achterstand is vervelend. U kunt een betalingsregeling aanvragen via formulier Betalingsregeling. Uw financieel medewerker Wonen beoordeelt of u in aanmerking komt voor de betalingsregeling. Wacht u niet te lang met actie ondernemen.

Heeft u bij meerdere instanties een achterstand? Dan kunt u om hulp vragen bij de Sociale Wijkteams: .

Ik ontvang mijn uitkering/salaris na de 1e van de maand. Mag ik de huur later betalen in plaats van vóór de 1e van de maand, nadat ik mijn uitkering/salaris heb ontvangen?

Nee, de huur moet voor of op de eerste dag van de maand betaald zijn. Lukt dit niet? Neemt u contact op met uw financieel medewerker Wonen via telefoonnummer 078 633 16 00 of via wonen@trivire.nl.

Hoe geef ik mijn nieuwe bankrekeningnummer aan Trivire door?

U kunt uw rekeningnummer aanpassen door het formulier Rekeningnummer te gebruiken.

Hoe vraag ik een huurspecificatie aan?

De huurspecificatie krijgt u elk jaar voor 1 mei toegestuurd. Deze is geldig van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Op de nieuwe huurspecificatie staat uw nieuwe huurprijs per 1 juli vermeld. U ziet uit welke onderdelen uw huurprijs is opgebouwd. En wat uw netto en bruto huurprijs is. Bewaart u deze brief goed. U kunt het nodig hebben voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Verder kunt u altijd deze brief altijd terugvinden op Mijn Trivire.

Als ik de huur digitaal betaal, hoe weet ik dan dat ik aan jullie betaal en niet aan oplichters?

Om er zeker van te zijn dat u de huur aan Trivire betaalt en niet aan oplichters, kunt u op een aantal zaken letten:

  • Alle (betaal)links in onze e-mails komen uit op onze betaalportal. Deze links beginnen altijd met https://transactions.trivire.nl;
  • Het verkeer op onze webpagina's is ook altijd versleuteld. Een versleutelde webpagina begint altijd met https://, niet met http://. De meeste webbrowsers geven een versleutelde pagina aan met een (groen) slotje in de adres balk;
  • Er worden nooit meerdere ontvangers of "Undisclosed Recipients" in de e-mail getoond.

Als u een verdachte e-mail heeft ontvangen, kunt u dit melden aan wonen@trivire.nl.

Ik heb een voorstand, kunnen jullie die uitbetalen?

Ja, als uw rekeningnummer bij ons bekend is, kunnen wij uw voorstand aan u uitbetalen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw financieel medewerker Wonen. Houdt u er wel rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat het bedrag op uw rekening is bijgeschreven.

Er is een ontruiming van mijn woning aangezegd. Wat moet ik doen?

Om de ontruiming te voorkomen moet u de gehele huurachterstand/vordering betalen bij de deurwaarder. Ook alle gemaakte deurwaarderskosten vallen hieronder. Lukt dit niet, dan adviseren wij u om zelf de woning leeg te halen en de sleutels bij ons in te leveren.

Voor de exacte informatie kunt u bellen met de deurwaarder.

Deurwaarderskantoor Wouters: 078 622 79 33

GGN Maas Delta: 088 331 4444

Het sociaal team Dordrecht is bij mij aan de deur geweest. Waarom ben ik daar aangemeld?

Trivire heeft een convenant getekend met het sociaal team Dordrecht. Er zijn huurders waar Trivire zich zorgen om maakt, omdat er een huurachterstand is of een dreigende huisuitzetting. Trivire wil zoveel mogelijk huisuitzettingen voorkomen. Daarom meldt Trivire huurders soms aan bij het sociaal team Dordrecht, zodat er gekeken kan worden naar een passende oplossing. Wij adviseren u om hieraan uw medewerking te verlenen.

Ik heb mijn huur al betaald. Waarom krijg ik een aanmaning?

Het kan zijn dat uw betaling en de aanmaning elkaar gekruist hebben. In dat geval kan u de aanmaning als niet verzonden beschouwen.

Twijfelt u eraan of uw betaling goed is aangekomen bij Trivire? Kijk dan op Mijn Trivire onder 'Mijn betalingen'. Wanneer u zelf een betaling overmaakt houdt u dan rekening met een verwerkingstijd van 1 à 2 werkdagen voordat uw betaling zichtbaar is.

Ik heb mijn huur naar de verkeerde rekening overgemaakt, wat nu?

Dat is erg vervelend! Als u het bedrijf of de persoon waarnaar u het geld heeft overgemaakt kent, kunt u hen vragen het geld terug te storten. Het is vaak niet zo dat uw bank het geld weer terug kan halen. Het is wel fijn als u ons laat weten als uw betaling aan ons hierdoor vertraging oploopt.

Ik wil hulp bij het oplossen van mijn schulden. Waar kan ik dit krijgen?

De Sociale Dienst Drechtsteden helpt mensen met financiële problemen. Daarnaast organiseren zij activiteiten om schulden te voorkomen, zoals budgetbegeleiding en geven de medewerkers voorlichting en advies. U kunt ook langs gaan bij het Sociaal Team. Kijkt u op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden voor het adres bij u in de buurt: .

De Sociale Dienst Drechtsteden helpt mensen met financiële problemen. Daarnaast organiseren zij activiteiten om schulden te voorkomen, zoals budgetbegeleiding en geven de medewerkers voorlichting en advies. Als u in Dordrecht woont, kunt ook langs gaan bij het Sociaal Team. Kijkt u op de voor het adres bij u in de buurt.