Schade melden

Het kan gebeuren dat er door brand, storm, lekkage, verstopping, inbraak, uitvoering van werkzaamheden of het gedrag van een andere huurder schade ontstaat in uw woning of aan uw inboedel. De kosten van het herstel van uw inboedel kunt u declareren bij uw eigen inboedelverzekering. Trivire is verzekerd voor schade aan de woning zelf. Denkt u hierbij  bijvoorbeeld aan schade aan de wanden, de muren en het dak.

Veel gevraagd over Schade

Waar kan ik schade aan mijn woning melden?

Als u van mening bent dat de herstelkosten voor rekening van Trivire zijn, kunt u de claim indienen door formulier Schade declareren in te vullen. Maar u kunt ook een een e-mail sturen naar schademelding@trivire.nl.

Er is ingebroken. Wat moet ik doen?

Allereerst moet u aangifte doen bij de politie en een proces verbaal op laten stellen. Daarna vragen we u een exemplaar van dit proces verbaal naar ons op te sturen. Dit doet u door het proces verbaal te uploaden in het formulier Schade declareren of door het proces verbaal binnen 2 weken te e-mailen naar schademelding@trivire.nl.

De inbraak kunt u vervolgens telefonisch bij ons melden via telefoonnummer 078 633 16 00. Wij herstellen de schade.

Let op: als u geen aangifte doet is Trivire genoodzaakt de kosten van het herstel bij u in rekening te brengen.

Wat te doen in geval van brandschade, stormschade, braakschade, vandalisme, waterschade, schade door toedoen van aannemers, etc.

Door brand, storm, lekkage, verstopping, inbraak, uitvoering van werkzaamheden of door het gedrag van een andere huurder kan schade ontstaan aan het stuc-, schilder- of behangwerk in uw woning en aan uw inboedel. De kosten van het herstel van uw inboedel kunt u declareren bij uw eigen inboedelverzekering. Afhankelijk van de verzekering vergoedt de verzekeraar ook de herstelkosten van gevolgschade, bijvoorbeeld de hotelkosten na een calamiteit waarbij u als huurder de woning tijdelijk heeft moeten verlaten. Trivire is verzekerd voor schade aan de woning zelf bijvoorbeeld de wanden, de muren en het dak.

Ik heb ruitschade. Wat moet ik doen?

U kunt dit direct melden bij van Leeuwen Glas via telefoonnummer 078 619 44 99.

Wat kan ik doen bij schade aan mijn inboedel?

Is uw inboedel beschadigd ? Dan kunt u terecht bij uw eigen verzekeringsmaatschappij. Zorg er voor dat u goed verzekerd bent. Het is belangrijk dat het huurdersbelang onderdeel is van uw verzekering.

Ik heb schade door werkzaamheden van jullie. Wat kan ik doen?

Ontdekt u schade na werkzaamheden van ons? U kunt heel gemakkelijk declareren via het formulier Schade declareren.

Na ontvangst van uw melding nemen wij contact met u op. We kijken dan of het terecht is dat u ons aansprakelijk stelt. Als het nodig is, komen wij bij u langs om de schade te bekijken.

Hoe beoordeelt Trivire mijn schadeclaim?

Trivire beoordeelt de claim volgens de wettelijke bepalingen. Hierbij kijken we naar:

  • Of het gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst al aanwezig was en Trivire het toen kende of het had behoren te kennen. Of dat Trivire toen aan de huurder te kennen heeft gegeven dat de zaak het gebrek niet had.
  • Als het gebrek na het aangaan van de overeenkomst is ontstaan, is voor de schadeplicht nodig dat het gebrek aan Trivire kan worden toegerekend. Hiervan is sprake als Trivire dingen doet of juist nalaat die in strijd zijn met de wettelijke plicht of die volgens ongeschreven regels van Trivire verlangd kunnen worden. Als de opgetreden schade niet aan Trivire (of partijen die in opdracht van Trivire werken) kan worden toegerekend, dan bent u als huurder zelf verantwoordelijk voor het herstellen van de gevolgschade.

Wat moet ik doen bij brandschade?

Bluste u de brand zelf en is de schade klein? Dan kunt u ons bellen voor herstel van de schade in de woning. Bij een grote schade schakelen hulpdiensten ons in. Schade aan uw inboedel regelt u met uw eigen inboedelverzekering. Het is ook mogelijk dat schoonwerkzaamheden e.d. grotendeels voor eigen rekening komen als er geen eigen inboedelverzekering is. In de folder 'Wat te doen als u brand in uw woning heeft gehad?' leest u hier meer over.

Ik heb waterschade gehad en nu is mijn inboedel beschadigd. Kan ik dit bij Trivire claimen?

Omdat het uw inboedel is, moet u in eerste instantie uw eigen inboedelverzekering aanspreken. Mochten zij niet tot vergoeden overgaan, dan moet u een schriftelijke verklaring aan Trivire overleggen, waarin uw inboedelverzekeraar uitlegt waarom zij niet tot vergoeding overgaan. U kunt met de brief van uw verzekering Trivire aansprakelijk stellen voor de schade. Naast deze schriftelijke aansprakelijkheid verwachten we ook dat u een uitgebreide kostenopgave aan ons verstrekt met eventueel bonnen van de door u betaalde werkzaamheden/producten. U kunt ook het formulier Schade declareren hiervoor gebruiken. Daarna gaat Trivire bekijken of zij iets vergoedt. Deze eventuele vergoeding is altijd op basis van dagwaarde.

Mag ik bij schade ook zelf een ander bedrijf inschakelen?

Nee, dat mag niet. U moet schadegevallen altijd melden bij Trivire. U kunt een schadegeval melden via formulier Schade declareren.

Welke schades zijn uitgesloten van de glasverzekering?

In de algemene voorwaarden glasfonds artikel 4.1 tot en met 4.6 staat beschreven welke uitsluitingen er zijn:

  • Glas van opstallen die huurder zelf heeft aangebracht of van een vorige huurder heeft overgenomen.
  • Herstel van schade die is ontstaan door moedwillige vernieling, grove nalatigheid of ruwe bewoning van huurder of huisgenoten.
  • Moedwillige schade waarbij een dader (derde) is aan te wijzen; hierbij verhaalt Trivire de schade op de dader.
  • Herstel van schade ontstaan door de directe of indirecte gevolgen van een molest of rampen.
  • Herstel van schade ontstaan door brand, ontploffing, blikseminslag en luchtvaartuigen.
  • Herstel van schade bestaande uit vervanging van op het glas aangebrachte versiering, tekst, beschilderingen en dergelijke.

De gemeente heeft de bestrating opgehoogd en hierdoor is er schade aan mijn woning. Wat moet ik doen?

In dit geval stelt de eigenaar van de woning - Trivire dus - de gemeente aansprakelijk. U kunt de schade melden bij Trivire via een reparatieverzoek. Trivire regelt verder met de gemeente dat de schade verholpen wordt. Een reparatieverzoek kunt u indienen via formulier Reparatieverzoek.

Vallen schade aan kunststof lichtkoepels, kunststof ramen en glas-in-lood ramen ook onder het glasfonds?

Nee, geen van de genoemde soort schades vallen onder het glasfonds van Trivire.

Schade aan kunststof lichtkoepels en kunststof ramen valt onder de opstalverzekering van Trivire. Hier kunt u dus een reparatieverzoek voor indienen via het formulier Reparatieverzoek.

Schade aan glas-in-lood ramen is voor rekening van de huurder.

Door het herstellen van ruitschade is mijn schilderwerk beschadigd. Wie repareert dat?

Trivire herstelt uw schilderwerk. Als er dit jaar al schilderwerkzaamheden aan uw woongebouw of straat zijn gepland, dan wordt uw schilderwerk op dat moment hersteld. Voor schilderwerk binnen uw woning bent u zelf verantwoordelijk.