Aanbieding woning

Als u bovenaan de lijst van Woonkeus bent geëindigd, gaat u eerst de woning bekijken. Is de woning nog bewoond, dan maakt u een afspraak met de huidige huurder voor een bezichtiging. Dit kan rechtstreeks of via een van onze verhuurmakelaars. Is de woning leeg, dan vindt de bezichtiging in overleg met een van de verhuurmakelaarsplaats.

Veel gevraagd over Aanbieding woning

Hoe kom ik aan een verhuurdersverklaring?

Bent u huurder van Trivire en heeft u een aanbieding voor een woning van een andere corporatie gekregen? Dan heeft u een verhuurdersverklaring nodig om aan te tonen dat u geen huurschuld heeft of overlast veroorzaakt. Met formulier Verhuurdersverklaring vraagt u voor uw huidige woning die u huurt bij Trivire een verhuurdersverklaring aan.

Heeft u een aanbieding gekregen van Trivire en huurt u een woning bij een andere woningcorporatie? Vraag uw huidige corporatie het formulier 'verhuurdersverklaring' op deze pagina in te vullen en te ondertekenen. U neemt dit ingevulde formulier mee naar het intakegesprek bij Trivire.

Hoe toetsen jullie mijn inkomen als ik een voorlopige aanbieding heb?

Als u een voorlopige aanbieding heeft, dan levert u bij ons de inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst in. Wij controleren dan of het inkomen passend is bij de aangeboden woning.

Kan ik een woning onder voorbehoud van een aantal opmerkingen accepteren?

Heeft u na het bezichtigen van een woning nog opmerkingen over de woning? Daar kunt u contact over opnemen met de verhuurmakelaar of u kunt dit tijdens het intakegesprek bespreken.

Ik heb een aanbieding gekregen voor een woning. Kan ik ook nog een keer gaan kijken met mijn ouders of partner?

Dit kunt u bespreken met de verhuurmakelaar. Zij zijn op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur te bereiken via telefoonnummer 078 633 16 00.

Ik heb vragen over werkzaamheden die plaats moeten vinden in mijn nieuwe woning. Bij wie kan ik terecht?

U kunt contact opnemen met de mutatieopzichter op werkdagen tussen 8.30 en 9.30 uur via telefoonnummer 078 633 16 00.

Mag ik een woning weigeren?

U kunt een woning weigeren zonder gevolgen. Als u urgentie heeft en een woning weigert, vervalt wel uw urgentie. Als u te laat of niet reageert op een woning, heeft dat geen gevolgen voor uw inschrijving.

Ik heb een voorlopige woningaanbieding. Kan ik de woning bezichtigen?

Dat kan als de huidige huurder dat goed vindt. U vindt het telefoonnummer van de huurder in de e-mail die u van ons kreeg. Staat er geen telefoonnumer in de e-mail? Neemt u dan op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur contact op met de verhuurmakelaar via telefoonnummer 078 633 16 00.

Hoe hoor ik het als ik kandidaat ben voor een woning?

U heeft in uw registratie bij Woonkeus aangegeven of u liever gebeld wordt of een e-mail ontvangt. Op de door u aangegeven manier wordt u dan ook benaderd en krijgt u het te horen als u de woning krijgt toegewezen. U hoort dan ook op welke manier u de woning kunt bezichtigen en wij informeren u per e-mail wat u allemaal moet regelen.

Moet ik iets betalen bij het tekenen van mijn huurovereenkomst?

U betaalt bij het tekenen van uw huurovereenkomst direct de eerste maand huur.

Kan ik meer dan 1 woning tegelijk aangeboden krijgen?

Nee, u krijgt 1 woning aangeboden. Dit is de woning waarvan de reactietermijn als eerste sluit.

Ik heb een woning van Trivire aangeboden gekregen. Wanneer kan ik de woning bezichtigen?

U heeft via Woonkeus gereageerd op een woning. Per e-mail krijgt u een aanbieding voor een woning. Als de woning nog bewoond wordt, dan ontvangt u gegevens van de huidige bewoner (of de contactpersoon) om een afspraak te maken. Als de sleutels van de woning al zijn ingeleverd door de vorige huurder kunt u de sleutels bij ons op kantoor ophalen.

U wordt geinformeerd over het tijdstip waarop u uiterlijk moet doorgeven of u de woning wel of niet accepteert. Als u de woning wilt accepteren maakt u na de bezichtiging een afspraak met Trivire voor een intakegesprek. Tijdens het intake gesprek controleren wij uw gegevens (woonduur, inkomensverklaring van de Belastingdienst, legitimatie, verhuurders- of hypotheekverklaring). Als alle gegevens in orde zijn, maken we een afspraak voor de sleuteloverdracht.

Ik heb een afspraak voor een nieuwe woning. Kan de afspraak verzet worden?

Wilt u de afspraak met de verhuurmakelaar verzetten? Dan kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur contact opnemen met één van onze verhuurmakelaars via telefoonnummer 078 633 16 00.

Ik heb vragen over werkzaamheden die plaats moeten vinden in mijn nieuwe woning. Bij wie kan ik terecht?

U kunt hiervoor contact opnemen met de verhuurmakelaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur.

Ik ben het niet eens over de toewijzing van een woning. Waar kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht in wilt dienen over de toewijzing van een woning, moet het om een concrete, op feiten gebaseerde klacht gaan.

Bijvoorbeeld: 

  • U viste achter het net bij de toewijzing van een woning, omdat er bij het in volgorde zetten van de kandidaten iets mis is gegaan; 
  • U heeft niet gereageerd op een bepaalde woning, dacht u niet in aanmerking te komen voor de woning, maar de advertentie bleek onjuistheden te bevatten;
  • De woning waarvoor u in aanmerking zou zijn gekomen, is al aan iemand anders toegewezen, omdat het bericht van de verhuurder u niet of te laat heeft bereikt (via e-mail of telefoon).

Een klacht moet altijd schriftelijk (via de post of e-mail) worden ingediend en in ieder geval de volgende zaken bevatten:

  • Uw naam en adres.
  • De verhuurder en de woning waar het om gaat.
  • Een omschrijving van uw klacht.
  • De feiten waarop u uw klacht baseert.

U kunt uw klacht sturen naar:

Klachtencommissie Woonruimteverdeling

Postbus 619

3300 AP te Dordrecht

Of u stuurt een e-mail naar: klachten@woonkeus.nl

Voor meer informatie over de klachtenregeling kunt u bellen met het secretariaat van de Klachtencommissie Woonruimteverdeling van de Drechtsteden. Bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 078 770 39 41.

Ik heb een e-mail met een voorlopige aanbieding gekregen. Ik krijg de papieren niet op tijd in orde. Wat kan ik doen?

Belt u met ons op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur via telefoonnummer 078 633 16 00. Wij kijken of er een mogelijkheid is om u uitstel te geven.