Voorrangsregeling

Heeft u met spoed woonruimte nodig? In bijzondere situaties kunt u dan van de gemeente een voorrangsverklaring krijgen. De gemeentes uit de Drechtsteden hebben samen afgesproken dat u eerst met een woningcorporatie bekijkt of het zin heeft een voorrangsverklaring aan te vragen. U kunt daarvoor zonder afspraak bij ons langskomen aan de Callistolaan 2 in Dordrecht. Als Trivire denkt dat u kans heeft op een voorrangsverklaring, dan kunt u die aanvragen bij de gemeente.

Veel gevraagd over Voorrangsregeling

Ik ben met spoed op zoek naar een woning. Wat moet ik hiervoor doen?

Wij raden u aan om u zo snel mogelijk in te schrijven bij Woonkeus. Ook kunt u zichzelf inschrijven bij particuliere verhuurders. Lees ook meer over urgentie in de folder voorrangsregeling.

Hoe kan ik voorrang/urgentie aanvragen?

Heeft u met spoed woonruimte nodig? In bijzondere situaties kunt u van de gemeente een voorrangsverklaring krijgen. De gemeentes uit de Drechtsteden hebben samen afgesproken dat u eerst met een woningcorporatie bekijkt of het zin heeft een voorrangsverklaring aan te vragen. U kunt daarvoor zonder afspraak bij ons langskomen aan de Callistolaan 2 in Dordrecht. Als Trivire denkt dat u kans heeft op een voorrangsverklaring kunt u die aanvragen bij de gemeente. De voorrangsverklaring geldt in alle gemeenten van de Drechtsteden. Op de website van de gemeente Dordrecht vindt u meer informatie over de voorrangsregeling of lees de folder voorrangsregeling.

Wat kost een urgentieaanvraag voor een woning?

Het aanvragen van urgentie kost € 62,15 (prijspeil 2017)..

Ik heb een voorrangsregeling/urgentieverklaring. Hoe snel kom ik in aanmerking voor een woning en moet ik zelf reageren op een woning?

De voorrangscommissie brengt een advies uit aan de gemeente waar de aanvraag is gedaan. De gemeente beslist uiteindelijk over het toekennen van een voorrangsverklaring. Hierin staat bij welke woningcorporatie in de Drechtsteden u geholpen wordt en voor welke soort woning u voorrang heeft. Als de voorrangsverklaring is toegekend, mag u in de meeste gevallen zelf actief zoeken naar een woning via Woonkeus en soms bemiddelt de betreffende woningcorporatie. Drie maanden lang heeft u voorrang bij het zoeken naar een woning. Wanneer u onterecht een woning weigert, vervalt uw voorrang. U kunt dan geen nieuwe aanvraag indienen op dezelfde gronden als voorheen.

Wat betekent stadsvernieuwingsurgentie?

Gaan wij uw huurwoning slopen? Dan heeft u, bij een contract voor onbepaalde tijd, recht op vervangende woonruimte. Om een nieuwe huurwoning te krijgen, schrijven wij u in bij Woonkeus. U krijgt dan een urgentiestatus. Dit betekent dat u voorrang krijgt op woningzoekenden zonder stadsvernieuwingsurgentie.

Ik heb een nieuwe baan in de Drechtsteden. Krijg ik voorrang op een woning?

Nee, er is geen voorrangsregeling voor mensen die in ons werkgebied werken. U kunt zich inschrijven als woningzoekende via de website van Woonkeus.

Ik kan mijn koopwoning niet meer betalen. Kom ik in aanmerking voor een huurwoning in de Drechtsteden?

Het maakt niet uit waar of hoe (huur of koop) u woont, kunt zich altijd inschrijven als woningzoekende voor een huurwoning in de Drechtsteden. U krijgt alleen niet automatisch voorrang omdat u uw koopwining niet meer kunt betalen. Inschrijven doet u via de website van Woonkeus.

Ik ben zwanger, heb ik recht op een grotere woning in de Drechtsteden?

Nee, u heeft geen recht op een grotere woning. U kunt zich inschrijven als woningzoekende voor een grotere woning op Woonkeus.

Mijn woning wordt gesloopt. Geldt de voorrang voor een andere woning ook voor andere gemeentes buiten de Drechtsteden?

Nee, uw voorrang geldt alleen in de Drechtsteden. U kunt natuurlijk wel met uw eigen inschrijving reageren op woningen buiten de Drechtsteden. In dit geval geldt uw voorrangsregeling niet.

Ik ben dakloos, kan ik met spoed een woning in de Drechtsteden krijgen?

Nee, u kunt terecht bij andere instellingen. Bij het Leger des Heils kunt u terecht voor noodopvang. U kunt zich ook inschrijven als woningzoekende op Woonkeus. U krijgt geen urgentie.

Ik ben inwonend en moet de woning zo snel mogelijk verlaten. Kan ik urgentie krijgen?

Nee, als u inwonend bent krijgt u geen urgentie. Wij adviseren u te reageren op het woningaanbod via Woonkeus of op zoek te gaan naar particuliere verhuurders of kamerverhuurders.