Voorrangsregeling

Heeft u met spoed woonruimte nodig? In bijzondere situaties kunt u dan van de gemeente een voorrangsverklaring krijgen. U vraagt voorrang aan bij de gemeente.

Veel gevraagd over Voorrangsregeling

Hoe kan ik voorrang/urgentie aanvragen?

Algemeen

Heeft u met spoed woonruimte nodig? In een aantal situaties komt u in aanmerking voor een urgentieverklaring van de gemeente. Uw situatie moet dan wel voldoen aan een aantal uitgangspunten. De gemeente gaat uw situatie hierop toetsen. Wanneer u recht heeft op een urgentieverklaring, betekent dit dat u voorrang krijgt bij het reageren op een huurwoning.

Voor meer informatie over een urgentieaanvraag, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 078. Als uit het telefonisch gesprek blijkt dat u mogelijk urgentie kunt krijgen, dan maakt de medewerker van de gemeente een afspraak met u voor het indienen van uw aanvraag. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de website van uw gemeente.

Ik ben met spoed op zoek naar een woning. Wat moet ik hiervoor doen?

Algemeen

Wij raden u aan om u zo snel mogelijk in te schrijven bij Woonkeus. Ook kunt u zichzelf inschrijven bij particuliere verhuurders. Lees ook meer over urgentie in de folder voorrangsregeling.

Ik heb een voorrangsregeling/urgentieverklaring. Hoe snel kom ik in aanmerking voor een woning en moet ik zelf reageren op een woning?

Algemeen

De voorrangscommissie brengt een advies uit aan de gemeente waar de aanvraag is gedaan. De gemeente beslist uiteindelijk over het toekennen van een voorrangsverklaring. Hierin staat bij welke woningcorporatie in de Drechtsteden u geholpen wordt en voor welke soort woning u voorrang heeft. Als de voorrangsverklaring is toegekend, mag u in de meeste gevallen zelf actief zoeken naar een woning via Woonkeus en soms bemiddelt de betreffende woningcorporatie. Drie maanden lang heeft u voorrang bij het zoeken naar een woning. Wanneer u onterecht een woning weigert, vervalt uw voorrang. U kunt dan geen nieuwe aanvraag indienen op dezelfde gronden als voorheen.

Wat kost een urgentieaanvraag voor een woning?

Algemeen

Het aanvragen van urgentie kost € 64,80 (prijspeil 2019)..

Ik ben inwonend en moet de woning zo snel mogelijk verlaten. Kan ik urgentie krijgen?

Algemeen

Nee, als u inwonend bent krijgt u geen urgentie. Wij adviseren u te reageren op het woningaanbod via Woonkeus of op zoek te gaan naar particuliere verhuurders of kamerverhuurders.

Ik ben dakloos, kan ik met spoed een woning in de Drechtsteden krijgen?

Algemeen

Nee, u kunt terecht bij andere instellingen. Bij het Leger des Heils kunt u terecht voor noodopvang. U kunt zich ook inschrijven als woningzoekende op Woonkeus. U krijgt geen urgentie.

Ik kan mijn koopwoning niet meer betalen. Kom ik in aanmerking voor een huurwoning in de Drechtsteden?

Algemeen

Het maakt niet uit waar of hoe (huur of koop) u woont, kunt zich altijd inschrijven als woningzoekende voor een huurwoning in de Drechtsteden. U krijgt alleen niet automatisch voorrang omdat u uw koopwoning niet meer kunt betalen. Inschrijven doet u via de website van Woonkeus.

Wat betekent stadsvernieuwingsurgentie?

Algemeen

Gaan wij uw huurwoning slopen? Dan heeft u, bij een contract voor onbepaalde tijd, recht op vervangende woonruimte. Om een nieuwe huurwoning te krijgen, schrijven wij u in bij Woonkeus. U krijgt dan een urgentiestatus. Dit betekent dat u voorrang krijgt op woningzoekenden zonder stadsvernieuwingsurgentie.

Mijn woning wordt gesloopt. Geldt de voorrang voor een andere woning ook voor andere gemeentes buiten de Drechtsteden?

Algemeen

Nee, uw voorrang geldt alleen in de Drechtsteden. U kunt natuurlijk wel met uw eigen inschrijving reageren op woningen buiten de Drechtsteden. In dit geval geldt uw voorrangsregeling niet.