fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/Lente-verkleind.jpg

Als buren heb je er allebei belang bij om prettig samen te leven. En meestal lukt dat ook. Maar heeft u wel last van uw buren, dan bederft dit uw woonplezier. Wij adviseren u om in zo’n geval zelf het goede voorbeeld te blijven geven en rustig met uw buren te bespreken waar u zich aan stoort. Meestal komt u er dan samen wel uit. Lukt dat niet, meld het dan bij de wijkbeheerder. Die kan u adviseren wat u het beste kunt doen. Wilt u weten wanneer uw wijkbeheerder spreekuur houdt? Kijk dan bij contact op de wijkpagina van uw wijk.

Als praten niet helpt

Komt u er samen met uw buren niet uit en gaat de overlast door? Meld de overlast dan bij uw wijkbeheerder. Dit kan met het online overlastformulier. Gebruikt u liever een papieren versie? Download dan het formulier burenoverlast op deze pagina en print het uit.

Op het formulier vragen we u om twee weken lang bij te houden welke overlast u heeft, op welke tijden en wat u er aan heeft gedaan om de overlast te laten stoppen (bijvoorbeeld met de buren gaan praten of de politie bellen). 

Na uw melding bekijkt uw wijkbeheerder met u welke mogelijkheden er zijn om te bemiddelen tussen u en uw buren. 

Als ernstige overlast niet ophoudt, schakelen wij in het uiterste geval de kantonrechter in. Deze kan de zaak alleen behandelen als er een dossier ligt. Het is dus belangrijk dat u de overlast steeds schriftelijk bij ons of bij de politie meldt.