Aanmelden bewonerscommissie

Adres

Tel. en e-mail

Gerelateerde vragen

Wat is een bewonerscommissie?

Algemeen

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een woongebouw of buurt die een samenwerkingsovereenkomst met Trivire en de Huurdersparticipatieraad heeft getekend. De bewonerscommissie vertegenwoordigt de algemene belangen van alle huurders in dat woongebouw of de buurt.

De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over uw woongebouw of de directe woonomgeving. Zoals onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud. Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren. Soms verzorgen zij een nieuwsbrief en organiseert de commissie een vergadering voor alle bewoners van het woongebouw of de straat.

Meer over dit onderwerp

Hoe kan ik contact opnemen met de Huurdersparticipatieraad Trivire (HPT)?

Algemeen

De Huurdersparticipatieraad Trivire (HPT) heeft een eigen website waar te lezen is waar zij zich mee bezig houden. Ook kunt u via deze website contact opnemen met de Participatieraad.

Meer over dit onderwerp

Lost een bewonerscommissie ook individuele problemen van huurders op?

Algemeen

Nee, de bewonerscommissie lost geen individuele problemen van huurders op. Zij zijn er namens een groep huurders, meestal uit één woongebouw of straat.

Meer over dit onderwerp

Wie zijn de leden van de Huurdersparticipatieraad Trivire (HPT)?

Algemeen

De Huurdersparticipatieraad (HPT) bestaat uit:

  • B. Van de Giessen (Ben)
  • H. Schuitema (Hans)
  • K. Akker (Koos)
  • W. duBois (Willem)
  • J. van der Graaf (Jolante)
  • J. Eland (Hannie)
  • M. Kruger (Monica)
Meer over dit onderwerp