Privacy

Als u huurt bij Trivire, staan uw persoonsgegevens in onze administratie. Wij gebruiken uw gegevens voor onze dienstverlening. Bijvoorbeeld om u brieven of e-mails te sturen of om u op te bellen over onderwerpen die met uw huurwoning te maken hebben. Het spreekt voor ons vanzelf dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

 

Uw gegevens

Bij Trivire gaan we zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Wij houden ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Volgens die wet moeten wij bij het College Bescherming Persoonsgegevens (het CBP) in Den Haag melden hoe wij uw gegevens verwerken en gebruiken. Dat hebben wij gedaan. U kunt dat controleren door een kopie van deze melding op te vragen bij Trivire. Of u bekijkt het openbaar register van het CBP.

Soms geven wij uw gegevens door aan bedrijven waar we mee samenwerken. Bijvoorbeeld aan een aannemersbedrijf dat in opdracht van ons onderhoud aan uw woning gaat uitvoeren en daarvoor een afspraak met u wil maken. Of aan een bureau dat de kwaliteit van onze dienstverlening onderzoekt.
Onderzoeksbureaus mogen uw gegevens alléén gebruiken voor dat onderzoek en aannemers mogen uw gegevens alléén gebruiken om die afspraak met u te maken. Op die voorwaarde krijgen zij van ons uw gegevens.
Voor online zaken hebben wij aparte voorwaarden hoe wij met uw gegevens omgaan. Daar leest u hier meer over.

Beheer van uw gegevens

U heeft het recht uw gegevens in onze administratie in te zien. Als ze onjuist zijn, heeft u het recht om Trivire te vragen ze te veranderen. Dit alles is te lezen in het reglement persoonsgegevens dat u vindt aan de rechterkant op deze pagina.