Een kijkje in Huis van Hoop Nieuwe Haven 32

Eén van de kernopgaven van Trivire is het huisvesten van de bijzondere doelgroepen. Maar wie zijn die bijzondere doelgroepen nu eigenlijk? Met wie werkt Trivire samen om deze doelgroepen te huisvesten? En wat doen Trivire en haar samenwerkingspartners nu precies voor deze bewoners? In 2018 hebben we u een inkijkje gegeven in verschillende locaties waar de bijzondere doelgroepen wonen. Trivire heeft deze woonlocaties gebouwd, maar binnen de muren van deze locaties zijn het steeds andere organisaties die samen met de bijzondere doelgroep het wonen vormgeven. Vanwege de vele positieve reacties hebben we besloten om ook in 2019 weer een serie portretten te maken.

Voor het eerste interview van 2019 zijn we op bezoek geweest bij het Huis van Hoop Nieuwe Haven 32 te Dordrecht van De Hoop GGZ. Een woonlocatie voor mensen met een psychische-, en soms ook verslavingsachtergrond. We spraken met afdelingsmanager Patrick Waltheer over wat wonen in dit Huis van Hoop inhoudt. We stelden hem een aantal vragen.

Kunt u mij vertellen wie u bent en voor welke organisatie u werkt?

Mijn naam is Patrick Waltheer en ik werk al bijna 14 jaar voor De Hoop GGZ. Een christelijke organisatie die oorspronkelijk is opgericht hier in Dordrecht als verslaafdenopvang. Dit is later uitgebreid met psychiatrie en beschermd wonen. De laatste jaren zetten we ons ook in om kwetsbare mensen weer letterlijk een plek te geven in de samenleving. En deze locatie is daar een mooi voorbeeld van. Iedereen die bij De Hoop werkt, is christen en wil de liefde van God delen met zijn of haar omgeving. Vanuit die gedachte werken we dus ook bij De Hoop. Daarmee zeggen we niet dat onze bewoners ook gelovig moeten zijn: iedereen is welkom bij ons.

Ikzelf ben afdelingsmanager van het Huis van Hoop aan de Nieuwe Haven in Dordrecht. Als afdelingsmanager geef ik leiding aan het zorgteam, dat op dit moment bestaat uit een team van professionele hulpverleners. Daarnaast ben ik ook projectleider. Dat houdt in dat ik betrokken ben bij de oprichting van meerdere Huizen van Hoop. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is ommensen om je heen te hebben als je worstelt met problemen in het leven. Mensen die bij je blijven en je steunen om je leven weer op de rit te krijgen. Na een baan bij Defensie te hebben ingevuld, wilde ik meer doen met mijn geloof en het helpen van andere mensen. En zo ben ik in 2004 bij De Hoop terecht gekomen en hier voel ik me op mijn plek.

Waar zijn we nu?

Op dit moment zijn we in het prachtige pand Nieuwe Haven 32 in Dordrecht. In dit pand is een Huis van Hoop gevestigd, bestaande uit 13 appartementen. 11 van deze appartementen worden bewoond door cliënten van De Hoop GGZ. Dit zijn mensen die niet in staat zijn om helemaal zelfstandig te wonen vanwege psychische problemen. Wij bieden ze hier een veilige woon- en leefomgeving waarin we werken aan hun herstel: een plek waar ze zich thuis kunnen voelen. Naast deze 11 bewoners wonen er ook twee kernbewoners in dit Huis van Hoop.

In Nederland zijn er meerdere Huizen van Hoop. En in al deze huizen geldt dat we een woon- en leefgemeenschap willen bieden waarin de onderlinge relaties tussen bewoners en kernbewoners centraal staan. Het aanwezige zorgteam biedt 24/7 professionele ondersteuning aan de bewoners.

Even ter verduidelijking: wat zijn kernbewoners?

Bij De Hoop hebben we goed nagedacht over het leefklimaat van onze bewoners. Wat kunnen we hen bieden, zodat zij een prettige woon- en leefomgeving hebben? Daarbij vinden we het ook heel belangrijk dat ons geloof in God een plekje krijgt. Zo is bij ons het idee van kernbewoners ontstaan: ‘gewone’ mensen die samen wonen en leven met onze bewoners. En die in de omgang met de bewoners Gods liefde doorgeven. Het Huis van Hoop aan de Nieuwe Haven kent twee kernbewoners. Zij draaien mee met het dagelijkse leven van de andere bewoners. Ze eten mee, doen mee aan activiteiten en één van de kernbewoners werkt ook in dit Huis van Hoop als ervaringsdeskundige. Zij heeft ervaren hoe het is om in een kliniek te zitten en te maken te hebben met hulpverleners. Haar aanwezigheid hier geeft de bewoners hoop: ze zien en horen dat het allemaal goed kan komen.

Waarom is het nodig dat deze locatie/organisatie er is?

De mensen die hier wonen hebben een psychiatrie achtergrond. Sommige hebben ook een verslavingsverleden. Ze hebben veel meegemaakt in het leven en zijn vaak heel eenzaam. Het gevolg van deze vaak langdurige problematiek is dat mensen vaak niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen. En zelfstandig wonen (tijdelijk) niet mogelijk is. Ze hebben ons nodig om hen te helpen bij het opnieuw ontwikkelen van vaardigheden om weer om te kunnen gaan met het dagelijkse leven. En we geven hen steun als het toch even weer niet goed gaat. We zijn er dus echt voor hen. We bieden dus woonbegeleiding en geen behandeling.

Hoe vinden de mensen het om hier te wonen? Wat is het effect?

Dit Huis van Hoop is bijna een koninklijk pand en dat zien onze bewoners ook. De meeste zijn trots om hier te wonen en voelen zich verantwoordelijk voor het netjes houden van de plek. Ook het feit dat ze hun eigen woning hebben doet iets met mensen. Ze hebben hun huisje allemaal naar eigen smaak ingericht en hebben de vrijheid om ‘wonen’ zelf in te vullen. En wij als begeleiders behandelen hen vanuit gelijkwaardigheid. Dat stimuleert hun gevoel van eigenwaarde en levert een positieve impuls aan hun herstel.

Wat ook goed is om te melden is dat de bewoners allemaal een dagbesteding hebben. Dit kan variëren van vrijwilligerswerk tot betaald werk. En dat vinden we ook belangrijk, want hier rondhangen is niet de bedoeling. Daarnaast bevordert het hebben van een dagbesteding ook het gevoel dat je weer meedoet in de maatschappij. En als ze thuis zijn, draaien de bewoners mee in de gezamenlijke huishouding. Dat wil zeggen: ze helpen mee met schoonmaken, zorgen voor het eten en nemen deel aan de activiteiten die we organiseren. Dit is niet verplicht, maar iedereen die hier woont snapt wel hoe belangrijk dit is en doet mee.

Hoe is de relatie/verbinding met de buurt?

De buurt was in eerste instantie best even geschrokken van het feit dat er een GGZ locatie in hun omgeving ging vestigen. Daarom hebben we vrij snel een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de buurt, waarbij de buurtbewoners met ons, en wij op onze beurt met hen, kennis konden maken. Ik vond het van tevoren best even spannend, maar de inloop was echt geweldig. Samen met de gemeente Dordrecht en Trivire hebben we de buurtbewoners te woord kunnen staan, antwoord kunnen geven op al hun vragen en ons enthousiasme op hen over kunnen brengen. Inmiddels hebben een aantal bewoners al leuke contacten met de buren en ik kan ook niet anders zeggen dan dat we liefdevol zijn opgevangen door de buurt.

Binnenkort organiseren we ook nog een housewarming voor de buurt en we hopen dat dit weer een mooi samenzijn mag worden.

Trivire heeft als belangrijke kernopgave “het huisvesten van bijzondere doelgroepen”. Hoe heeft u de samenwerking met Trivire ervaren?

Wij waren op zoek naar een woonlocatie in Dordrecht en raakten in gesprek met Trivire. Met elkaar hebben we allereerst nagedacht over een plek waar onze bewoners zouden kunnen wonen, waar ze onderdeel zouden kunnen uitmaken van de buurt. Ik dacht toen in eerste instantie niet aan zo’n mooie locatie als dit. Ik weet nog dat ik hier voor de eerste keer voor de deur stond en dacht ‘wauw, dit kan toch niet waar zijn?’. Maar dat was het wel. En dus zijn we met elkaar aan de tekentafel gaan zitten en hebben we alle plannen voor dit pand samen gemaakt. Een heel intensief en bijzonder traject dat twee jaar duurde en waar ik nog vaak met plezier aan terugdenk.

Ik had zelf best wel vooroordelen over woningcorporaties. Ik dacht dat het zakelijke organisaties waren die vooral gericht waren op stenen. Maar niks is minder waar gebleken in de samenwerking met Trivire. Trivire snapte als geen ander de bedoeling is van zo’n plek, wat het betekent voor onze bewoners. Een eigen plekje hebben waar zij zich veilig, prettig en thuis voelen. Dit zie ik doordat jullie bereidt zijn om een stapje harder te doen, flexibel te zijn en vooral mee te denken met ons. Jullie zijn een heel sociaal bedrijf en ik ben blij dat ik deze ‘binnenkant’ van jullie heb leren kennen.

Tot slot: wilt u nog iets vragen of zeggen tegen de lezers?

Ik wil iedereen vooral van harte uitnodigen om eens bij ons te komen kijken en kennis met ons te maken. U bent van harte welkom!