De huur opzeggen

Als u gaat verhuizen, moet u minimaal 1 maand van te voren schriftelijk de huur opzeggen. Dat kan met een brief of u gebruikt hiervoor het online huuropzeggingsformulier. Voor een garage, parkeerplaats of berging kunt u niet het online huuropzeggingsformulier gebruiken. In de folder 'De huur opzeggen: hoe werkt het? leest u meer.

Veel gevraagd over De huur opzeggen

Per welke datum kan ik mijn huur opzeggen?

U kunt elke dag van de maand de huur opzeggen. De opzegtermijn is één maand en de laatste huurdag moet een werkdag zijn. Als u bijvoorbeeld op 13 juli opzegt, dan is de einddatum 13 augustus. Valt uw gekozen datum in het weekend of op een feestdag? Kies dan de eerste werkdag na die datum. Er zijn situaties waarbij de opzegtermijn anders is, bijvoorbeeld na een woningruil of bij een bedrijfsruimte. De opzegtermijn staat altijd in de huurovereenkomst.

Hoe moet ik mijn woning achterlaten?

U laat de woning leeg en schoon achter en de tuin moet netjes zijn. De werkzaamheden die vermeld staan op het inspectierapport van de voorinspectie moeten klaar zijn.

Wat te doen bij overlijden?

Gecondoleerd met uw verlies. In het geval van overlijden van de huurder moeten de nabestaanden een kopie van de overlijdensakte en de contactgegevens met de huuropzegging meesturen. U kunt de woning ook digitaal opzeggen met het online huuropzeggingsformulier. U kunt het formulier ook downloaden en met de aangegeven documenten opsturen naar: Trivire, Postbus 8008, 3301 CA Dordrecht.

Hoe lever ik mijn sleutels in?

U levert de sleutels in de woning in op de laatste huurdag. Op een tijd die u afspreekt met de opzichter. De binnendeur, raam- en kastsleutels laat u achter in de deuren en ramen van de woning. Levert u de sleutels niet op tijd in? Dan zijn de extra kosten voor uw rekening. U ziet deze op de eindafrekening.

Wat is een eindafrekening?

Wij maken een eindafrekening op als u verhuisd bent. Op de eindafrekening staat of u teveel betaalde huur terugkrijgt en of u nog huur en/of kosten voor schade of werkzaamheden moet betalen. Betaalde u stook- en of servicekosten in de huur? Die eindafrekening volgt later.

Ik heb mijn huur opgezegd en er ontbreken sleutels. Wat nu?

De kosten van de ontbrekende sleutels brengen wij u in rekening. U ziet deze op de eindafrekening.

Ik ga verhuizen, moet ik mijn milieu- of afvalpas in de woning achterlaten?

Ja, de pas moet u in de woning achterlaten voor de nieuwe huurder.

Wanneer komt de eindafrekening servicekosten en/ of stookkosten bij overlijden?

Na het beƫindigen van het huurcontract door overlijden ontvangt u de stookkostenafrekening binnen drie maanden.

Ik heb de huur opgezegd en nu gaan jullie een voorinspectie doen. Wat is dat?

Tijdens een voorinspectie loopt de mutatieopzichter samen met u door de woning. Hij vertelt wat kan blijven zitten en wat u eventueel moet aanpassen, verwijderen of repareren. Als u de huur online heeft opgezegd, heeft u direct een afspraak gemaakt voor een voorinspectie. Als dit niet het geval is, ontvangt u binnen 2 werkdagen een bevestiging van de voorinspectie. In deze bevestiging leest u ook wat de kosten zijn als u de afspraken niet nakomt.

Ik heb een eindafrekening gekregen, maar ik ben het niet eens met het bedrag. Wat kan ik doen?

Neemt u in dat geval contact met ons op. Wij kijken graag voor u na hoe de rekening tot stand is gekomen. Klopt er iets niet? Dan zoeken we graag samen met u naar een oplossing.

Ik kan niet aanwezig zijn bij de voorinspectie / eindinspectie. Wat kan ik doen?

U kunt proberen iemand te machtigen. De gemachtigde levert het formulier in bij de verhuurmakelaar. Ook moet hij/zij zich legitimeren. Kan er echt niemand aanwezig zijn? Belt u dan met de verhuurmakelaars via telefoonnummer 078 633 16 00.

Wanneer krijg ik een eindafrekening?

U betaalt huur tot de einddatum van de huurovereenkomst. Deze datum wordt schriftelijk aan u bevestigd. Binnen 1 maand na deze einddatum ontvangt u van ons een eindafrekening. Heeft Trivire werkzaamheden uitgevoerd die voor rekening van de huurder komen? Dan staan die kosten op de eindafrekening. Ook eventuele andere zaken die u nog moet betalen staan hierop.

Mijn echtgen(o)t(e)/partner is overleden. Wat moet ik doen om de huurovereenkomst alleen op mijn naam te zetten?

Gecondoleerd met uw verlies. U kunt Trivire een brief sturen met dit verzoek, samen met de kopie akte van overlijden. Wij passen de naam aan in ons systeem. Hiervan krijgt u ook een bevestiging. Als er nog andere gegevens wijzigen, zoals een rekeningnummer of betaalwijze, kunnen wij dit op verzoek ook voor u wijzigen. Geeft u dit dan in uw brief aan. Deze brief kunt u sturen naar: Trivire, Postbus 8008, 3301 CA Dordrecht.

Mijn partner is overleden. We zijn niet gehuwd. Ik wil graag in de woning blijven wonen. Wat kan ik doen?

Gecondoleerd met het verlies van uw partner. Als u een duurzame relatie met de overledene had, dan kunt u mogelijk hoofdhuurder worden. U kunt Trivire een brief sturen met dit verzoek, samen met de kopie akte van overlijden. Als wij de woning op uw naam zetten, krijgt u hiervan een bevestiging. Als er nog andere gegevens wijzigen, zoals een rekeningnummer of betaalwijze, kunnen wij dit op verzoek ook voor u wijzigen. Geeft u dit dan in uw brief aan. Deze brief kunt u sturen naar: Trivire, Postbus 8008, 3301 CA Dordrecht.