Eindelijk weer een wijksteunpunt in Oud-Krispijn

Op woensdag 5 februari 2020 opende Trivire haar deuren van het eerste pop-up wijksteunpunt in Oud-Krispijn.

Pop-Up

Sinds enige tijd gebruiken we bij Trivire het meetinstrument Leefbaarheid, een tool waarmee de leefbaarheidscijfers worden geïnterpreteerd en vertaald naar concrete maatregelen die worden toegepast op de wijk. Uit dit meetinstrument is gebleken dat er grote behoefte is bij ketenpartners aan het samenwerken in de wijk. Vandaar dat Trivire en Buurtwerk Dordrecht op zoek gingen naar een tijdelijke ruimte voor werkplekken, een spreekruimte en ontmoetingsruimte voor de buurt. Die vonden zij aan de Bisschopstraat 3-5 in Oud-Krispijn. Naast Trivire en Buurtwerk Dordrecht zijn ook de wijkmanager, Contour De Twern/Stichting Mee en Jeugdwerk Dordrecht te vinden in het wijksteunpunt.

Bewonersinitiatieven

Uit het meetinstrument bleek ook dat direct contact met huurders en bewoners van de wijk Oud-Krispijn noodzakelijk is om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Daarom is de benedenverdieping beschikbaar gesteld om initiatieven voor en door bewoners op te starten.

Wij zijn erg blij weer zichtbaar in de wijk aanwezig te zijn!