Kwaasteniet en Groenendijk gaan verder onder nieuwe naam: Constructif

Op vrijdag 6 juli 2018 is het personeel van De Kwaasteniet Aannemersbedrijf, één van de aannemers waar Trivire veel mee samenwerkt, en Groenendijk PGN Bouw op de hoogte gebracht van de voorgenomen fusie tussen beide bedrijven. Op 28 september 2018 was de fusie een feit en werd de naam van de nieuwe organisatie bekendgemaakt: Constructif.

Verleden

In 2015 is de samenwerking van De Kwaasteniet Aannemersbedrijf en Groenendijk PGN Bouw gestart. Met Bewust Samen Beter zijn ze een weg ingeslagen waarin drie kernwaarden: kennisdeling, innovatie en realiserend vermogen op elk niveau tot bloei komen. Een werkklimaat waarin continu verbeteren en het managen van wederzijdse verwachtingen leidend zijn.

Heden

Nu, 3 jaar later, zijn ze samen klaar voor de volgende stap. De hechte samenwerking wordt voortgezet en heeft ertoe geleid dat op 28 september 2018 De Kwaasteniet en Groenendijk zijn gefuseerd in een nieuwe organisatie met een nieuwe naam: Constructif.

Toekomst

Deze nieuwe organisatie wil nog meer dan voorheen een partner zijn voor haar klanten. Door het bundelen van de krachten en hun  specifieke competenties zijn  zij een sterke speler in de markt zijn, met de betrouwbare dienstverlening die wij van hen  gewend zijn.

Alle lopende verplichtingen, contracten en garanties blijven gewoon van kracht en ook de dienstverlening en de vertrouwde contactpersonen blijven hetzelfde.