Nieuwe voorzitter RvC Trivire

Gisteren, 1 juli 2020, heeft Trivire afscheid genomen van de heer Arco van de Ven in de rol van voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Trivire. Hij is diezelfde dag opgevolgd door de heer Cees Vermeer. Cees is sinds 1 juli 2019 lid van de RvC van Trivire. Over zijn nieuwe voorzitterschap zegt hij het volgende: ‘Als Trivire willen we van betekenis zijn voor onze klanten, voor de samenleving en voor elkaar. Ik wil mijn voorganger Arco van de Ven hartelijk bedanken voor de betekenis die hij de afgelopen acht jaren voor Trivire heeft gehad. Als nieuwe voorzitter van de RvC wil ik graag van betekenis zijn om met de huurders, met onze partners en met elkaar inhoud en vorm te geven aan ons nieuwe ondernemingsplan’. Namens alle medewerkers van Trivire wensen wij Cees veel succes in zijn nieuwe rol.

Woord van dank

Vanaf deze plek willen wij Arco ontzettend bedanken voor alles wat hij voor Trivire heeft betekend. We hebben hem ervaren als een warm mens die vanuit zijn financiële expertise de financiële positie van Trivire in het vizier hield, maar nooit zonder te vergeten waar wij als corporatie voor zijn: de maatschappelijke opgaven op het gebied van betaalbaarheid, het huisvesten van de kwetsbare personen, vitale en gedifferentieerde wijken en de energietransitie. We gaan Arco niet alleen missen als RvC lid, maar vooral ook als mens. We wensen hem een hele mooie toekomst toe!