Nieuwe website Woonkeus Drechtsteden online

Elke woning staat vanaf 28 januari drie dagen op de website. Voorheen waren de woningadvertenties zeven dagen te zien.

Woonkeus ververst het woningaanbod op de website iedere dag. In elke woningadvertentie staat tot welke datum woningzoekenden kunnen reageren. Deze datum kan bij iedere woning anders zijn. Na het sluiten van de reactietermijn is het niet meer mogelijk de reactie in te trekken.

Woningzoekenden missen geen enkele woningadvertentie als ze twee keer per week, op vaste dagen, het woningaanbod bekijken op de website van Woonkeus. Een gratis abonnement op het Digizine nemen is ook een goede optie.

Digizine

Het Digizine is een persoonlijke digitale woningkrant. Daarin staan maximaal tien passende sociale huurwoningen. Een abonnement is gratis af te sluiten via de website van Woonkeus. Het Digizine maakt het zoeken naar woningen nog eenvoudiger. Het is een e-mail met huurwoningen die het beste passen bij de inschrijfgegevens en woonwensen van de woningzoekende. In het Digizine staan maximaal tien sociale huurwoningen. Het volledig passende woningaanbod is te zien als een woningzoekende inlogt op Woonkeus.nl. Als er nieuw passend aanbod is, verstuurt Woonkeus twee keer per week een Digizine: elke zondag en woensdagavond vanaf 19.00 uur. Dat sluit aan bij de publicatietermijn van woningen op de website: drie dagen. Zo is een abonnement op het Digizine een goede optie om geen woningadvertenties te missen.

Gecorrigeerde inschrijfdatum

Tot 1 januari 2020 telde naast de inschrijfduur ook de woonduur (het aantal jaren dat een woningzoekende vanaf 18 jaar woont op het huidige adres) mee. Elke maand inschrijfduur leverde een punt op en elk jaar woonduur ook. Vanaf 1 januari 2020 geldt alleen nog de inschrijfduur. Echter: wie ingeschreven staat als woningzoekende is zijn of haar woonduur niet zomaar kwijt. Woonkeus Drechtsteden zet de woonduur vast en berekent daarmee een gecorrigeerde inschrijfdatum.

Voorbeeld: twaalf jaar woonduur levert een jaar extra inschrijftijd op. Zo blijven de opgebouwde rechten intact. Nieuwe woonduurpunten komen er vanaf 1 januari 2020 niet meer bij. Uiterlijk per 1 januari 2025 blijft alleen de inschrijfduur over.

Voorbeeld
Inschrijfdatum: 1 juli 2017
Aantal jaren woonduur: 12
Gecorrigeerde inschrijfdatum: 1 juli 2016

Profiteren van woonduur

Wie nog niet staat ingeschreven bij Woonkeus Drechtsteden, heeft in 2020 de kans om van zijn of haar woonduur te profiteren. Dat kan interessant zijn voor mensen die al lange tijd op het huidige adres wonen en (op den duur) willen verhuizen. De woonduur van nieuwe woningzoekenden telt mee, zodat ook zij met een gecorrigeerde inschrijfdatum in het systeem komen te staan. Let op: dit is alleen mogelijk in 2020. Nieuwe woonduurpunten komen er vanaf 1 januari 2020 niet meer bij. Uiterlijk per 1 januari 2025 blijft alleen de inschrijfduur over.

Voorbeeld
Inschrijfdatum: 1 februari 2020
Aantal jaren woonduur: 24
Gecorrigeerde inschrijfdatum: 1 februari 2018