Ruim 86 jaar trouwe huurder van Trivire

Al meer dan 86 woont de familie Van den Hurk in de Eemkerkstraat 7 in Dordrecht. Bijna vanaf het begin dat de woningen werden opgeleverd tot aan nu heeft er steeds een andere generatie Van den Hurk zijn thuis gevonden op dit adres. Helaas eindigde dit familieverhaal op maandag 29 juni 2020 toen de laatste Van den Hurk de woning verliet om elders te gaan wonen. Wij vonden dit zo’n bijzonder verhaal en daarom hebben wij de dochter van de laatste bewoonster, na het overhandigen van een mooie bos bloemen, gevraagd haar verhaal aan ons te doen. Wij delen haar verhaal graag met u. 

Wat is uw naam en waar zijn we nu?

“Ik ben Marja van den Hurk en we zijn nu in de Eemkerkstraat nummer 7 in Dordrecht. De plek waar mijn familie al ruim 86 jaar woont. Dit is mijn ouderlijk huis en met de verhuizing van mijn moeder vorige maand is de laatste  ‘Van den Hurk’ vertrokken nadat er ruim 86 jaar de familie ‘Van den Hurk’ op dit adres heeft gewoond. Ikzelf heb hier ook nog gewoond van 1965 tot 1980”.

Hoe vonden uw grootouders, ouders en u het om hier te wonen? Zowel huis als buurt?

“Ik denk dat de meeste hier wel met plezier hebben gewoond. De hele 20 eeuw is hier gepasseerd. Dat had z’n leuke, maar ook minder leuke kanten. In de jaren ‘30 dat ze er kwamen wonen, was er een enorme werkeloosheid en ze hebben ook in deze woning de oorlog meegemaakt. Het was een klein huis, maar er was altijd plek voor anderen. Er kon altijd nog wel iemand bij. Er lagen matrassen op de vliering, het was altijd een erg gastvrij huis. Er zijn kinderen geboren in dit huis, maar ook mensen overleden. Er zijn echt hele levens geleefd.

De buurt is wel veranderd, want toen ik klein was en toen mijn vader klein was, werd er veel buiten gespeeld. Toen mijn moeder alleen kwam te staan, was er hulp en zorg voor mijn moeder. De luxaflex werd in de gaten gehouden en de buren namen boodschapjes mee. Het is een buurt die naar elkaar omkijkt. Je ziet trouwens wel dat dit aan het verschuiven is. Het wordt breder qua samenstelling. Voorheen woonden er vooral gezinnen met een katholieke achtergrond. Er woonden ook grote gezinnen. Sommige gezinnen hadden zelfs zeven kinderen. Met kinderen was het passen en meten in het huis. Voor ons betekende het dat we ons leerden aanpassen. Natuurlijk had je wel eens last van elkaar; mensen waren verdraagzaam en zeiden: “mijn kinderen zijn ook jong geweest’.

Heeft u nog bijzondere verhalen over dit huis/de buurt die u met ons wilt delen?

“Iedereen die in deze woning geboren is, is in deze huiskamer geboren. Dat kwam omdat het de enige plek was waar water beschikbaar was, vanuit de keuken. Toen er nog geen geiser was, werd het water op een fornuis in de keuken verwarmd.

En waar ik ook nog aan moet denken: In begin jaren ‘70 was het best een kinderrijke buurt en speelde Ajax voor het Europacup I. We hadden toen wel al televisie in ons eigen huis binnen, maar hadden dan de afspraak met de buurt dat we bij een doelpunt wel met z’n allen naar buiten kwamen om het samen te vieren en het ook samen te beleven. Dat was erg leuk en is een mooie herinnering”.

Hoe is het om zo’n stukje geschiedenis nu achter u te laten?

“Ik was blij dat mijn moeder het goed achter zich kon laten. Ze is uitgezwaaid door de buurt, zelfs in deze coronatijd en dat hielp heel veel. Dat er buren op de stoep stonden te zwaaien, dat is ook wel kenmerkend aan de buurt. Het is heel fijn dat we met Trivire hebben kunnen afspreken dat we de woning zo achter konden laten en ons vooral konden richten op haar vertrek en haar nieuwe woning. Het afscheid raakt me wel, we hebben gelukkig goed afscheid genomen en in gezamenlijkheid met diverse familieleden. We zijn het huis dankbaar en het huis gaat nu voor een nieuw gezin iets betekenen.

Heeft u ook nog tips voor Trivire?

“Je maakt bewoners heel blij dat er ruimte is voor overleg over de oplevering en dat er een persoonlijke noot aan het vertrek zit. Blijf dit doen, want het is echt waardevol”.

Wij wensen Marja en haar moeder een mooie toekomst toe en hopelijk vindt haar moeder in haar nieuwe woning weer net zo’n fijn thuis.