Scores Aedes Benchmark 2019 bekend

Donderdag 15 oktober 2019 heeft Aedes, de overkoepelende organisatie voor woningcorporaties, de Aedes Benchmark resultaten met alle deelnemende corporaties gedeeld. De Aedes Benchmark is een meetinstrument waarmee de woningcorporaties hun presteren onderling kunnen vergelijken op de onderdelen Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. De Aedes-benchmark geeft ons, maar ook u, inzicht in hoe woningcorporaties hun middelen besteden.

Aedes heeft de Benchmark dit jaar voor de 5e keer gehouden en ruim 250.000 huurders naar hun mening gevraagd. In de Aedes Benchmark worden de prestaties van corporaties over vijf verschillende prestatiegebieden met elkaar vergeleken. De resultaten worden per prestatiegebied vertaald naar één van de drie eindscores: A (koplopers), B (middengroep) en C (staartgroep). Trivire heeft dit jaar de volgende scores gekregen:

Huurders beoordelen de dienstverlening beter

De klantwaardering is in de gehele corporatiesector gestegen. Ook Trivire heeft een hogere score behaald dan vorig jaar, maar helaas was deze net niet voldoende gestegen voor een B score in de Aedes Benchmark. De afgelopen maanden zien we een zeer positieve ontwikkeling als het gaat om de beoordeling van onze huurders over onze organisatie. Als deze trend zich voortzet, gaan we in 2020 naar verwachting een hogere score halen dan de C van dit jaar.

Bedrijfslasten gestegen

Na een aantal jaren van daling, zijn de bedrijfslasten waar je als organisatie zelf invloed op hebt dit jaar in de gehele corporatiesector gestabiliseerd. De bedrijfslasten waar we geen invloed op hebben, zoals de verhuurdersheffing vanuit de overheid, zijn opnieuw fors gestegen.

De gemiddelde beïnvloedbare bedrijfslasten per woning liggen in de corporatiesector momenteel op €785,- per woning. De gemiddelde beïnvloedbare bedrijfslasten van Trivire lagen het afgelopen jaar een stuk hoger, namelijk €1025,- per woning. De oorzaak hiervan is een stijging van de structurele kosten. Maar ook de éénmalige uitgaven voor afschrijvingen, het treffen van voorzieningen en automatisering hebben dit bedrag dit jaar sterk doen stijgen. Door deze stijging heeft Trivire op dit onderdeel een C score behaald.

Huizen energiezuiniger

De effecten van de verduurzaming van woningen zijn in de hele corporatiesector steeds meer zichtbaar. Ook bij Trivire zijn we hard op weg om onze woningvoorraad duurzamer te maken. Dit zie je nu al terug in de dalende energie-indexen. De reden dat we dit jaar een B scoren in de Aedes Benchmark, komt door het relatief lage werkelijke gasverbruik en de lage CO₂ uitstoot van onze woningen. En dat komt door het positieve effect van het restwarmtenet in de regio, waar ook Trivire gebruik van maakt bij het verduurzamen van haar woningen.

Onderhoud van de woningen op niveau

Afgezet tegen de kosten van vergelijkbare woningen van andere corporaties, liggen de uitgaven voor onderhoud bij Trivire relatief laag. Het oordeel van onze huurders over de kwaliteit van de woningen ligt ongeveer op het niveau van het landelijk gemiddelde. Trivire scoort voor dit onderdeel een B.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

De huren van Trivire zijn ook dit jaar inflatievolgend gestegen. De gemiddelde huurprijs van woningen van Trivire ligt met 78,6 % van de maximaal toegestane bedrag boven het landelijk gemiddelde van 71,6%. De beschikbaarheid van de huurwoningen voor de primaire doelgroep van Trivire ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. De gemiddelde wachttijden voor een sociale huurwoning blijven groeien waardoor de druk op de sociale huurwoningmarkt steeds problematischer wordt. De huidige gemiddelde wachttijd is 91 punten (7,6 jaar) met een actieve zoektijd van 2.4 jaar. Momenteel zijn er in de regio ruim 9000 actief woningzoekenden. Gemiddeld reageren 174 woningzoekende op een huurwoning in de regio.