Start aanleg warmtenet in Zwijndrecht

Te beginnen in Kort Ambacht en Walburg

Gemeente Zwijndrecht werkt aan een duurzame toekomst. De komende jaren gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Huizen en gebouwen gaan we anders verwarmen én beter isoleren.  Een warmtenet is in een aantal wijken van Zwijndrecht een goede vervanger voor aardgas. Van het aardgas af gebeurt niet in één keer. Dat doen we stap voor stap, per wijk en met elkaar.

Samen met warmtebedrijf HVC en woningcorporaties Trivire en Woonkracht10 ziet de gemeente mogelijkheden voor de aanleg van een warmtenet in de wijken Kort Ambacht en Walburg. In de toekomst zal het warmtenet verder worden uitgebreid naar andere wijken.

Waarom Walburg en Kort Ambacht

In Walburg en Kort Ambacht staan flats van Woonkracht10 en Trivire met een verwarmingsinstallatie. Dat maakt ze heel geschikt om aan te sluiten op een warmtenet. Hiervoor moet er eerst een netwerk van goed geïsoleerde leidingen in de grond worden aangelegd. Door deze leidingen stroomt warm water voor de verwarming van de woningen en het verwarmen van kraanwater. Wethouder Jacqueline van Dongen (Duurzaamheid): "We zijn ons ervan bewust dat we de inwoners goed moeten informeren over de veranderingen in huis en over de werkzaamheden in de buurten waar het warmtenet komt te liggen. Daarbij trekken gemeente, woningcorporaties en HVC gezamenlijk op, ieder vanuit zijn eigen rol."

Werkzaamheden

In verband met de werkzaamheden zullen er tijdelijk omleidingsroutes zijn. Samen met HVC zorgen wij ervoor dat inwoners hierover vooraf goed zijn geïnformeerd. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het derde kwartaal 2023.

Bent u huurder?

Dan informeert uw woningcorporatie u over aansluiting op het warmtenet als dit voor uw woning van toepassing is. U ontvangt hierover tijdig bericht.

Bent u eigenaar van uw woning?

Dan is het belangrijk voor u om te weten dat op dit moment alleen corporatiewoningen in Kort Ambacht en Walburg aangesloten worden. In de toekomst wordt het ook voor woningeigenaren mogelijk om aan te sluiten op het warmtenet. Zodra dit mogelijk is, informeert de gemeente u hierover.

Meer weten

Wilt u meer weten over het warmtenet in Zwijndrecht, kijk dan op www.zwijndrecht.nl/warmtenet. Of kijk op de projectenpagina van HVC: www.hvcgroep.nl/warmtenet-zwijndrecht.