Timon huisvest vijftien jongeren in Sterrenburg

Op dit moment renoveert Trivire 128 woningen aan de Tweelingen- en Stierstraat in Sterrenburg. De benedenwoningen in dit project zijn voor jongeren van 18 tot 23 jaar. Gezien het gebrek aan jongerenhuisvesting in de regio is het fijn dat we hiermee jongeren die al lang wachten op een woning kunnen helpen. Vijftien woningen hiervan zijn bestemd voor jongeren die ambulante begeleiding krijgen van Timon. Op 22 februari jl. tekenden Trivire en Timon hiervoor de samenwerkingsovereenkomst.

Begeleiding Timon

De professionals van Timon bieden passende, ambulante begeleiding aan de jongeren en werken toe naar (volledige) zelfstandigheid. De jongeren worden verspreid gehuisvest binnen de woonblokken aan de Tweelingen- en Stierstraat en nemen er fasegewijs tussen maart en mei hun intrek.
Timon huurt ook vijf woningen van Trivire om die beschikbaar te stellen aan zogeheten vrijwillige omwoners. Dit zijn vrijwilligers die als ‘goede buren’ de jongeren op weg helpen zelfstandig te wonen. Zij houden een oogje in het zeil en verstevigen het netwerk. Dit doen zij door dicht bij de jongeren te wonen en het gewone leven te helpen vormgeven. Bijvoorbeeld door met jongeren te eten, activiteiten te ondernemen, te sporten en een luisterend oor te bieden.

Aanbod woningen

Naast de benedenwoningen zijn er in het project bovenwoningen. Deze worden aangeboden aan huishoudens met minimaal twee personen. Naar verwachting adverteren we de woningen op Woonkeus in het tweede kwartaal van 2021 en kunnen belangstellenden hierop reageren.

Vanaf het begin af aan betrokken

Een klein deel van de boven- en benedenwoningen wordt bewoond door huurders van het eerste uur. Trivire vormt samen met enkelen van hen, met buurtwerk, omwonenden, de gemeente en Timon een beheergroep. Ook konden woningzoekenden begin 2021 reageren op enkele beschikbare woningen in dit project, waarbij de voorwaarde geldt dat zij zich inzetten voor de buurt. Zoveel nieuwe bewoners in één keer in één buurt biedt kansen om de buurt met elkaar vorm te geven!