Trivire tekent afspraken voor Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

Deze week hebben Trivire, de Goede vastgoedonderhoud en VLD vastgoedonderhoud gezamenlijk getekend voor het uitvoeren van vier pilot onderhoudsprojecten die op de manier van Resultaatgericht Samenwerken worden uitgevoerd. Maar wat is dat eigenlijk?

Wat is Resultaatgericht Samenwerken (RGS)?

Resultaatgericht Samenwerken is een vrij nieuwe manier van samenwerking op het gebied van onderhoud. Voorheen was het zo dat wanneer Trivire aan één van haar woongebouwen onderhoud liet uitvoeren door een onderhoudsbedrijf, wij zelf bepaalden wat er moest gebeuren en op welke manier we de werkzaamheden uitgevoerd wilden zien worden. Binnen RGS vragen we aan de voorkant aan een onderhoudsbedrijf wat volgens hen de beste manier is om een gebouw aan te pakken en voor de langere termijn te onderhouden. Als wij het met elkaar eens zijn, leggen we de afspraken vast in een prestatieovereenkomst en vragen we het onderhoudsbedrijf het onderhoudsproject op de door hen voorgestelde manier uit te voeren.

Voordelen

Deze manier van samenwerken heeft verschillende voordelen. Allereerst is het zo dat bepaalde taken en verantwoordelijken nu bij het onderhoudsbedrijf zelf liggen, terwijl die voorheen voor ons eigen risico waren. Daarnaast is het zo dat we met elkaar veel waakzamer zijn op de kwaliteit van het onderhoud. Het onderhoudsbedrijf moet voldoen aan de afspraken die zijn vastgelegd en rapporteert hierover regelmatig richting Trivire. En wij zelf kunnen beter controleren of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat onze klanten gaan merken dat de kwaliteit van het onderhoud verbeterd. En daar doen we het voor!

Eerste projecten van start

Inmiddels zijn de eerste prestatieovereenkomsten getekend en gaan de Goede vastgoedonderhoud en VLD vastgoedonderhoud aan de slag met vier onderhoudsprojecten. Nadat deze projecten zijn uitgevoerd, evalueren we met elkaar of het een succes was en bepalen we of we doorgaan met deze nieuwe van samenwerken. Wij hebben er in ieder geval veel zin in!