“We zijn elkaar even kwijt geraakt, maar hebben elkaar weer gevonden”

Op maandag 25 maart kwamen bestuurders en managers van zorgorganisaties, corporaties en gemeenten bij elkaar voor het  kenniscollege van de woningbouw corporaties met als thema “Echte Aandacht”. Trivire en Woonkracht10 gaven op het werkplein van de Sociale Dienst Drechtsteden een kijkje in hun keuken.

Erwin Zwijnenburg (bestuurder Woonkracht 10) en Tinka van Rood (bestuurder Trivire) namen de aanwezigen mee in hun wereld. ‘Waar komen woningbouwcorporaties vandaan?’ ‘Welke ontwikkelingen hebben zij doorgemaakt?’ en ‘Waar dromen ze van?’ Ze deden een oproep aan alle aanwezigen om lef te hebben én over hun eigen organisatiegrenzen heen te kijken.

Martijn Kole (ervaringsdeskundige en adviseur Raad van Bestuur Lister) en Bob Janse (kwartiermaker Laurens Wonen) waren de gastsprekers van de avond.  Martijn gaf een indrukwekkende inkijkje in de wereld van iemand die het psychisch moeilijk heeft. Je hebt iemand nodig die zegt: ‘Ik ga voor jou, ook al durf jij niet voor mij te gaan. Jij bent meer dan je diagnose en ik wil jou en jouw netwerk leren kennen’.

Dat aandacht belangrijk is bevestigt ook Bob Janse. Hij is als kwartiermaker betrokken bij het woonconcept ‘Samen & Anders’. Zij bieden huurders een kleine, betaalbare kamer in een voormalig verzorgingstehuis. Naast oudere bewoners wonen hier nu ook mensen met kwetsbaarheden op psychische, sociaal, financieel of fysiek gebied.  Zij mogen daar alleen een kamer huren in het gebouw, wanneer zij minimaal 10 uur per maand iets met en/of voor bewoners uit het gebouw terugdoen. In 2017 was Laurens genomineerd voor de i-Opener 2017, een prijs voor innovatieve ideeën in de sector.

In de regiegroep Huisvestingsagenda Kwetsbare groepen ontstond een tijd geleden het idee om kenniscolleges te organiseren. In deze colleges staat één sector centraal waarbij bestuurders van die sector een kijkje bieden in de ontwikkelingen en dromen van hun  eigen organisatie. Doelstelling van deze reeks colleges is kennis opdoen, elkaar inspireren en samenwerkingsmogelijkheden vinden. Naast de gehandicaptensector, het zorgkantoor en de woningbouwcorporaties is de GGZ sector aan de beurt om het volgende, derde college te organiseren.