Een huurwoning zoeken

Of u voor een sociale huurwoning in aanmerking komt, hangt af van uw inkomen. Corporaties moeten er op toezien dat het inkomen van de woningzoekende past bij de huurprijs van de woning. Trivire verhuurt haar beschikbare woningen via Woonkeus Drechtsteden. U kunt zich op de website van Woonkeus inschrijven.

Veel gevraagd over Een huurwoning zoeken

Mogen jullie bij de politie navraag doen naar mijn woonverleden?

In de gemeente Dordrecht is per 1 augustus 2018 de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) van kracht. Deze wet maakt het mogelijk  om in enkele complexen en buurten extra eisen te stellen aan nieuwe huurders en mensen die inwoning aanvragen. In de aangewezen gebieden geldt de Huisvestingsverordening. Nieuwe huurders en mensen die een verzoek doen tot inwoning moeten voor een woning in deze buurten en complexen, een huisvestingsvergunning aanvragen. De gemeenten onderzoekt (screent) vervolgens of zij in het verleden woonoverlast hebben veroorzaakt, want huisvesting mag niet leiden tot een toename van overlast of criminaliteit in het complex of gebied waarin de woonruimte ligt.

Bij  Trivire is een huisvestingsvergunning vereist voor alle  woningen in de Eisingahof en in de volgende straten van het Lijnbaan-gebied: Noordendijk, Lijnbaan,  Lijnbaandwarsstraat, Schuttevaerkade, Noorderstraat, Houthavenplein, Lange Wantijkade, Korte Wantijkade, Biesboschstraat, Viermolenspooort. Dus als u inwoning aanvraagt of kandidaat bent voor een woning in bovenstaande gebieden, vraagt de gemeente bij de politie naar uw woonverleden en dat van alle gezinsleden boven de 16 jaar. Trivire doet dit niet zelf.

Bieden jullie ook woningen in de vrije sector aan?

Nee, op dit moment hebben we geen beschikbare woningen die we in de vrije sector verhuren.

Welke woningen zijn beschikbaar? Waar kan ik die zien?

Het aanbod van sociale huurwoningen staat op www.woonkeus.nl en wordt iedere dag ververst. In de advertentie staan de verhuurvoorwaarden en/of een voorkeursprofiel. In de woningadvertentie staat ook tot wanneer u kunt reageren. Deze datum kan bij iedere woning anders zijn. Een woning staat minimaal acht dagen op de website.

Raak ik bij veelvuldig weigeren van een woning mijn punten kwijt?

Nee, u raakt geen punten kwijt. We vragen wel naar een reden van uw weigering. Ook verwachten we dat u niet zomaar op alle woningen reageert, maar een weloverwogen reactie plaatst op de woning van uw keuze.

Ik ben hoog geëindigd voor een woning. Hoe gaat het nu verder?

Na de sluitingsdatum van de advertentie ontvangt de eerste kandidaat een e-mail. Als er geen e-mailadres bekend is, bellen wij de kandidaat. Weigert de kandidaat de woning of wijzen wij de woning toch niet toe (bijvoorbeeld bij huurachterstand of overlast), dan benaderen wij de volgende kandidaat. De aanbieding aan een kandidaat vervalt als de kandidaat niet op tijd laat weten of er belangstelling is.

Hebben jullie ook woningen direct beschikbaar die niet via Woonkeus verhuurd worden?

Bij Trivire adverteren we onze beschikbare woningen via Woonkeus, maar het komt soms voor dat er geen kandidaten voor een woning zijn of dat niemand aan de voorwaarden voldoet. In dat geval mogen we de woningen verhuren aan wie wij willen, mits zij aan de voorwaarden voldoen zoals leeftijd en inkomen. Dat geldt ook voor de woningen in de vrije sector.

Hoe toetsen jullie mijn inkomen als ik een voorlopige aanbieding heb?

Als u een voorlopige aanbieding heeft, dan levert u bij ons de inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst in. Wij controleren dan of het inkomen passend is bij de aangeboden woning.

Kan ik een woning onder voorbehoud van een aantal opmerkingen accepteren?

Heeft u na het bezichtigen van een woning nog opmerkingen over de woning? Daar kunt u contact over opnemen met de verhuurmakelaar of u kunt dit tijdens het intakegesprek bespreken.

Ik heb een aanbieding gekregen voor een woning. Kan ik ook nog een keer gaan kijken met mijn ouders of partner?

Dit kunt u bespreken met de verhuurmakelaar. Zij zijn op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur te bereiken via telefoonnummer 078 633 16 00.

Ik ga verhuizen. Behoud ik mijn inschrijfpunten?

Ja, maar dit gebeurt niet automatisch. Op het moment dat u de sociale huurwoning heeft geaccepteerd en het huurcontract heeft ondertekend, vervalt uw inschrijving bij Woonkeus Drechtsteden. U krijgt de mogelijkheid om u opnieuw in te schrijven met behoud van inschrijfpunten. Dit tegen betaling van de inschrijfkosten. Dit aanbod ontvangt u per e-mail of op uw oude woonadres. U heeft 90 dagen de tijd om gebruik te maken van dit aanbod. Wenst u er geen gebruik van te maken, dan reageert u niet. Uw inschrijving en punten vervallen dan definitief.

Als u buiten het systeem van Woonkeus een nieuwe woning heeft gevonden, past u zelf uw gegevens aan uw profiel door in te loggen op de website van Woonkeus: www.woonkeus.nl

Ik wil reageren op een huurwoning, maar heb geen Internet. Hoe gaat dat?

Wanneer u geen internet heeft raden wij u aan in uw omgeving te informeren wie u hierbij kan helpen. Mocht u toch geen mogelijkheid zien kunt u contact opnemen met Woonkeus via telefoonnummer 088 780 03 78 (gebruikelijke belkosten).

Verhuren jullie seniorenwoningen?

Ja, naast onze zorgwoningen verhuren wij ook woningen bestemd voor 55-plussers. Deze vindt u op de website van Woonkeus, waar ook de andere woningen aangeboden worden.

Ik heb vragen over werkzaamheden die plaats moeten vinden in mijn nieuwe woning. Bij wie kan ik terecht?

U kunt contact opnemen met de mutatieopzichter op werkdagen tussen 8.30 en 9.30 uur via telefoonnummer 078 633 16 00.

Wat kost een urgentieaanvraag voor een woning?

Het aanvragen van urgentie kost € 62,15 (prijspeil 2017)..

Wanneer moet ik een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst?

Als u actief woningzoekende bent adviseren wij u de inkomensverklaring alvast aan te vragen. U kunt deze kosteloos opvragen bij de Belastingdienst via het telefoonnumer 0800-0543. Houd uw BSN-nummer en dat van uw meeverhuizenden bij de hand. De inkomensverklaringverstuurt de Belastingdienst binnen 5 dagen. U kunt deze ook online aanvragen via de website van de Belastingdienst. Let op: heeft u geen inkomensverklaring dan wijzen we u geen woning toe.