Een huurwoning zoeken

Of u voor een sociale huurwoning in aanmerking komt, hangt af van uw inkomen. Corporaties moeten er op toezien dat het inkomen van de woningzoekende past bij de huurprijs van de woning. Trivire verhuurt haar beschikbare woningen via Woonkeus Drechtsteden. U kunt zich op de website van Woonkeus inschrijven.

Veel gevraagd over Een huurwoning zoeken

Ik heb een woning van Trivire aangeboden gekregen. Wanneer kan ik de woning bezichtigen?

Algemeen

U heeft via Woonkeus gereageerd op een woning. Per e-mail krijgt u een aanbieding voor een woning. Als de woning nog bewoond wordt, dan ontvangt u gegevens van de huidige bewoner (of de contactpersoon) om een afspraak te maken. Als de sleutels van de woning al zijn ingeleverd door de vorige huurder kunt u de sleutels bij ons op kantoor ophalen.

U wordt geinformeerd over het tijdstip waarop u uiterlijk moet doorgeven of u de woning wel of niet accepteert. Als u de woning wilt accepteren maakt u na de bezichtiging een afspraak met Trivire voor een intakegesprek. Tijdens het intake gesprek controleren wij uw gegevens (woonduur, inkomensverklaring van de Belastingdienst, legitimatie, verhuurders- of hypotheekverklaring). Als alle gegevens in orde zijn, maken we een afspraak voor de sleuteloverdracht.

Wat is Woonkeus?

Algemeen

Woonkeus Drechtsteden is opgericht door de woningcorporaties in de regio Drechtsteden. Via Woonkeus kunt u zich inschrijven als woningzoekende; de corporaties in de Drechtsteden - ook Trivire - adverteren hier hun vrijkomende woningen. Ook vindt u hier alle informatie over woonpunten, uitschrijven, inschrijfkosten en meer.

Ik heb een voorlopige woningaanbieding. Kan ik de woning bezichtigen?

Algemeen

Dat kan als de huidige huurder dat goed vindt. U vindt het telefoonnummer van de huurder in de e-mail die u van ons kreeg. Staat er geen telefoonnumer in de e-mail? Neemt u dan op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur contact op met de verhuurmakelaar via telefoonnummer 078 633 16 00.

Moet ik na een bezichtiging meteen zeggen of ik de woning wil huren?

Algemeen

Als u, nadat u een woning definitief aangeboden heeft gekregen, de woning heeft bezichtigd, krijgt u een termijn waarbinnen u ja of nee moet zeggen. Dit is meestal binnen 48 uur. De exacte termijn leest u in de e-mail van Woonkeus of krijgt u van de verhuurmakelaar.

Hoe hoor ik het als ik kandidaat ben voor een woning?

Algemeen

U heeft in uw registratie bij Woonkeus aangegeven of u liever gebeld wordt of een e-mail ontvangt. Op de door u aangegeven manier wordt u dan ook benaderd en krijgt u het te horen als u de woning krijgt toegewezen. U hoort dan ook op welke manier u de woning kunt bezichtigen en wij informeren u per e-mail wat u allemaal moet regelen.

Hoe kan ik voorrang/urgentie aanvragen?

Algemeen

Heeft u met spoed woonruimte nodig? In een aantal situaties komt u in aanmerking voor een urgentieverklaring van de gemeente. Uw situatie moet dan wel voldoen aan een aantal uitgangspunten. De gemeente gaat uw situatie hierop toetsen. Wanneer u recht heeft op een urgentieverklaring, betekent dit dat u voorrang krijgt bij het reageren op een huurwoning.

Voor meer informatie over een urgentieaanvraag, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 078. Als uit het telefonisch gesprek blijkt dat u mogelijk urgentie kunt krijgen, dan maakt de medewerker van de gemeente een afspraak met u voor het indienen van uw aanvraag. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de website van uw gemeente.

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Algemeen

U wilt met een andere huurder van woning ruilen. Deze woning kan van Trivire zijn maar ook van een andere verhuurder.
Trivire werkt uiteraard mee aan een woningruil, maar ruilen van woning heeft wel een aantal voorwaarden.

LET OP! Controleer vooraf uw nieuwe termijnbedrag bij uw energieleverancier om onverwachte hoge kosten te voorkomen.

Voorwaarden woningruil:

 •      Er is sprake van een zwaarwichtig belang (bijv dichterbij het werk wonen, gezondheidsredenen of mantelzorg);
 •      U woont minimaal 1 jaar in de huidige woning;
 •      Er is geen sprake van huurachterstand en/of overlast;
 •      U voldoet aan de toewijzingsvoorwaarden: juiste inkomen in verband met de nieuwe huurprijs en aantal personen;
 •      Beide kandidaten gaan de nieuwe woning minimaal 1 jaar bewonen;
 •      U betaalt € 50,- voor de aanvraag; op het aanvraagformulier kunt u aangeven wie van de kandidaten dit bedrag betaalt. Deze kosten worden niet terug betaald;
 •      U mag één keer per 12 maanden een woningruil aanvragen. 
 •      Verhuurder(s) gaan (beide) schriftelijk akkoord met de woningruil;
 •      U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonkeus Drechtsteden via woonkeus.mijndak.nl.

Hoe kan ik mij inschrijven voor het huren of kopen van garages, carports en bergingen bij Trivire?

Algemeen

In een aantal wijken in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht verhuurt Trivire garages, losse parkeerplaatsen, carports en bergingen. Voor garages, parkeerplaatsen en carports gelden de volgende regels:

 • U kunt zich inschrijven met het

  Formulier Garages/berging e.d.

 • Huurders van Trivire krijgen voorrang;
 • U mag geen huurachterstand hebben;
 • U gebruikt de garage voor uw auto, tenzij u iets anders afspreekt met Trivire;
 • In de garages mag u niet sleutelen aan auto's of andere motorvoertuigen;
 • Garages die onder een woongebouw liggen, zijn in principe bestemd voor de bewoners van dat gebouw. Trivire wijst de garages toe in volgorde van inschrijving;
 • Pas als er voor een vrijkomende garage geen kandidaten zijn die een woning huren bij Trivire, komen andere ingeschreven kandidaten in aanmerking voor de garage;
 • Als u geen huurder bent en een garage wilt huren, moet u 21% btw betalen over de huur;
 • Als de garage die u gaat huren niet bij of nabij uw woongebouw ligt, moet u 21% btw betalen over de huur.

In een aantal wijken verkoopt Trivire ook garages. De volgende garages worden door Trivire verkocht:

Dordrecht


Crabbehof

 • Garages Henri Polakstraat en Abraham Kuyperweg

Sterrenburg

 • Garages Kleine Beerstraat, Leeuwstraat en Noorderkroonstraat

Kan ik een woning onder voorbehoud van een aantal opmerkingen accepteren?

Algemeen

Heeft u na het bezichtigen van een woning nog opmerkingen over de woning? Daar kunt u contact over opnemen met de verhuurmakelaar of u kunt dit tijdens het intakegesprek bespreken.

Ik wil met iemand ruilen van woning. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Via het online formulier Woningruil aanvragen kunt u woningruil aanvragen. Wij nemen de aanvraag alleen in behandeling als het aanvraagformulier van beide kandidaten met bijbehorende gegevens compleet is aangeleverd en de administratiekosten zijn betaald. Beide kandidaten stellen wij schriftelijk op de hoogte als wij wel of niet akkoord gaan met de woningruil. Als u zonder onze toestemming toch van woning ruilt, starten wij een ontruimingsprocedure.

LET OP! Controleer vooraf uw nieuwe termijnbedrag bij uw energieleverancier om onverwachte hoge kosten te voorkomen.

Ik heb een uitnodiging voor een groepsbezichtiging. Maar ik kan niet op dat tijdstip. Wat kan ik doen?

Algemeen

Alleen in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk op een ander tijdstip de woning te bekijken. Neemt u dan contact op met de afdeling Verhuur. Zij zijn bereikbaar tijdens werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur via telefoonnummer 078 633 16 00.

Ik heb een definitief aanbieding gekregen. Wat moet ik meenemen naar mijn afspraak bij Trivire?

Algemeen

Wij verzoeken u onderstaande documenten per mail bij ons aan te leveren:
1. Inkomstengegevens
Inkomensverklaring 2019 (voorheen IB-60 verklaring) opvragen bij de Belastingdienst, duurt enkele dagen (0800-0543). Deze kunt u ook online aanvragen via Mijn Belastingdienst en direct zelf uitprinten.
2. Uw volledige IBAN rekeningnummer
3. BRP verklaring (Basis Registratie Personen), voorheen geheten: historisch uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)
Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan zes maanden. U kunt het online aanvragen met uw DigiD bij www.mijnoverheid.nl en een printscreen aan ons mailen. Dit is kosteloos en geeft in de meeste situaties voldoende informatie voor ons. U kunt het ook tegen betaling halen bij de gemeente waar u woont. Let op: de datum van vestiging op uw huidige adres en de samenstelling van uw gezin en/of het aantal inwonende personen moeten hierop vermeld staan.
4. Ingevulde verhuurder/hypotheekverklaring
U mag geen huurschuld hebben en u moet een goed huurder zijn. Dit kunt u aantonen met een verhuurderverklaring. Deze verhuurderklaring kunt u via onze site www.trivire.nl downloaden. Deze verhuurderverklaring moet u laten invullen en ondertekenen door uw huidige verhuurder. Ook moet hierop een stempel van uw huidige verhuurder staan. Wanneer u al een woning huurt bij Trivire, hoeft u dit formulier niet in te vullen. Heeft u een eigen woning, dan hebben we een door uw hypotheekverstrekker volledig ingevulde en ondertekende hypotheekverklaring nodig. De verhuurderverklaring is dan niet op u van toepassing. Heeft u nog nooit zelfstandig gewoond? Dan is een verhuurderverklaring niet nodig.
5. Bewindvoerder / begeleiding
Als er sprake is van een bewindvoerder en/of andere begeleiding ontvangen wij graag aanvullende informatie.

Mag ik een woning weigeren?

Algemeen

U kunt een woning weigeren zonder gevolgen. Als u urgentie heeft en een woning weigert, vervalt wel uw urgentie. Als u te laat of niet reageert op een woning, heeft dat geen gevolgen voor uw inschrijving.

Hoe toetsen jullie mijn inkomen als ik een voorlopige aanbieding heb?

Algemeen

Als u een voorlopige aanbieding heeft, dan levert u bij ons de inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst in. Wij controleren dan of het inkomen passend is bij de aangeboden woning.

Ik heb een aanbieding gekregen voor een woning. Kan ik ook nog een keer gaan kijken met mijn ouders of partner?

Algemeen

Dit kunt u bespreken met de verhuurmakelaar. Zij zijn op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur te bereiken via telefoonnummer 078 633 16 00.

Moet ik iets betalen bij het tekenen van mijn huurovereenkomst?

Algemeen

U betaalt bij het tekenen van uw huurovereenkomst direct de eerste maand huur.

Ik heb een e-mail met een voorlopige aanbieding gekregen. Ik krijg de papieren niet op tijd in orde. Wat kan ik doen?

Algemeen

Belt u met ons op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur via telefoonnummer 078 633 16 00. Wij kijken of er een mogelijkheid is om u uitstel te geven.

Ik ben het niet eens over de toewijzing van een woning. Waar kan ik een klacht indienen?

Algemeen

Als u een klacht in wilt dienen over de toewijzing van een woning, moet het om een concrete, op feiten gebaseerde klacht gaan.

Bijvoorbeeld: 

 • U viste achter het net bij de toewijzing van een woning, omdat er bij het in volgorde zetten van de kandidaten iets mis is gegaan; 
 • U heeft niet gereageerd op een bepaalde woning, dacht u niet in aanmerking te komen voor de woning, maar de advertentie bleek onjuistheden te bevatten;
 • De woning waarvoor u in aanmerking zou zijn gekomen, is al aan iemand anders toegewezen, omdat het bericht van de verhuurder u niet of te laat heeft bereikt (via e-mail of telefoon).

Een klacht moet altijd schriftelijk (via de post of e-mail) worden ingediend en in ieder geval de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres.
 • De verhuurder en de woning waar het om gaat.
 • Een omschrijving van uw klacht.
 • De feiten waarop u uw klacht baseert.

U kunt uw klacht sturen naar:

Klachtencommissie Woonruimteverdeling

Postbus 619

3300 AP te Dordrecht

Of u neemt contact op via het contactformulier van Woonkeus.

Voor meer informatie over de klachtenregeling kunt u bellen met het secretariaat van de Klachtencommissie Woonruimteverdeling van de Drechtsteden. Bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 078 770 39 41.

Ik heb een afspraak voor een nieuwe woning. Kan de afspraak verzet worden?

Algemeen

Wilt u de afspraak met de verhuurmakelaar verzetten? Dan kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur contact opnemen met één van onze verhuurmakelaars via telefoonnummer 078 633 16 00.

Ik heb vragen over werkzaamheden die plaats moeten vinden in mijn nieuwe woning. Bij wie kan ik terecht?

Algemeen

U kunt contact opnemen met de mutatieopzichter op werkdagen tussen 8.30 en 9.30 uur via telefoonnummer 078 633 16 00.

Kan ik meer dan 1 woning tegelijk aangeboden krijgen?

Algemeen

Nee, u krijgt 1 woning aangeboden. Dit is de woning waarvan de reactietermijn als eerste sluit.

Ik ben met spoed op zoek naar een woning. Wat moet ik hiervoor doen?

Algemeen

Wij raden u aan om u zo snel mogelijk in te schrijven bij Woonkeus. Ook kunt u zichzelf inschrijven bij particuliere verhuurders. Lees ook meer over urgentie in de folder voorrangsregeling.

Wat is een taakstelling met de gemeente?

Algemeen

De gemeente verplicht ons om jaarlijks een vastgesteld aantal huurwoningen beschikbaar te stellen voor asielzoekers met een verblijfsdocument. Dit wordt een taakstelling genoemd.

Ik heb vragen over werkzaamheden die plaats moeten vinden in mijn nieuwe woning. Bij wie kan ik terecht?

Algemeen

U kunt hiervoor contact opnemen met de verhuurmakelaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur.

Wat gebeurt er met de huurprijs bij woningruil?

Algemeen

Bij woningruil passen wij de huur van de woning aan. De huurprijs voor de nieuwe huurder kan dus anders zijn dan de huur die u betaalt.

Ik heb een voorrangsregeling/urgentieverklaring. Hoe snel kom ik in aanmerking voor een woning en moet ik zelf reageren op een woning?

Algemeen

De voorrangscommissie brengt een advies uit aan de gemeente waar de aanvraag is gedaan. De gemeente beslist uiteindelijk over het toekennen van een voorrangsverklaring. Hierin staat bij welke woningcorporatie in de Drechtsteden u geholpen wordt en voor welke soort woning u voorrang heeft. Als de voorrangsverklaring is toegekend, mag u in de meeste gevallen zelf actief zoeken naar een woning via Woonkeus en soms bemiddelt de betreffende woningcorporatie. Drie maanden lang heeft u voorrang bij het zoeken naar een woning. Wanneer u onterecht een woning weigert, vervalt uw voorrang. U kunt dan geen nieuwe aanvraag indienen op dezelfde gronden als voorheen.

Ik heb met iemand van woning geruild. Hoe lang moet ik mijn geruilde woning huren?

Algemeen

U heeft een huurovereenkomst voor minimaal 1 jaar. Na 1 jaar kunt u de huur opzeggen.

Doet Trivire aan driehoekswoningruil?

Algemeen

Driehoekswoningruil werkt hetzelfde als een gewone woningruil.

Wat kost een urgentieaanvraag voor een woning?

Algemeen

Het aanvragen van urgentie kost € 64,80 (prijspeil 2019)..

Ik ben inwonend en moet de woning zo snel mogelijk verlaten. Kan ik urgentie krijgen?

Algemeen

Nee, als u inwonend bent krijgt u geen urgentie. Wij adviseren u te reageren op het woningaanbod via Woonkeus of op zoek te gaan naar particuliere verhuurders of kamerverhuurders.

Ik ben dakloos, kan ik met spoed een woning in de Drechtsteden krijgen?

Algemeen

Nee, u kunt terecht bij andere instellingen. Bij het Leger des Heils kunt u terecht voor noodopvang. U kunt zich ook inschrijven als woningzoekende op Woonkeus. U krijgt geen urgentie.

Ik kan mijn koopwoning niet meer betalen. Kom ik in aanmerking voor een huurwoning in de Drechtsteden?

Algemeen

Het maakt niet uit waar of hoe (huur of koop) u woont, kunt zich altijd inschrijven als woningzoekende voor een huurwoning in de Drechtsteden. U krijgt alleen niet automatisch voorrang omdat u uw koopwoning niet meer kunt betalen. Inschrijven doet u via de website van Woonkeus.

Wat betekent stadsvernieuwingsurgentie?

Algemeen

Gaan wij uw huurwoning slopen? Dan heeft u, bij een contract voor onbepaalde tijd, recht op vervangende woonruimte. Om een nieuwe huurwoning te krijgen, schrijven wij u in bij Woonkeus. U krijgt dan een urgentiestatus. Dit betekent dat u voorrang krijgt op woningzoekenden zonder stadsvernieuwingsurgentie.

Mijn woning wordt gesloopt. Geldt de voorrang voor een andere woning ook voor andere gemeentes buiten de Drechtsteden?

Algemeen

Nee, uw voorrang geldt alleen in de Drechtsteden. U kunt natuurlijk wel met uw eigen inschrijving reageren op woningen buiten de Drechtsteden. In dit geval geldt uw voorrangsregeling niet.

Mogen jullie bij de politie navraag doen naar mijn woonverleden?

Algemeen

In de gemeente Dordrecht is per 1 augustus 2018 de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) van kracht. Deze wet maakt het mogelijk om in enkele woongebouwen en buurten extra eisen te stellen aan nieuwe huurders en mensen die inwoning aanvragen. In de aangewezen gebieden geldt de Huisvestingsverordening. Nieuwe huurders en mensen die een verzoek doen tot inwoning moeten voor een woning in deze buurten en woongebouwen een huisvestingsvergunning aanvragen. De gemeente onderzoekt (screent) vervolgens of zij in het verleden woonoverlast hebben veroorzaakt, want huisvesting mag niet leiden tot een toename van overlast of criminaliteit in het complex of gebied waarin de woonruimte ligt.

Bij Trivire is een huisvestingsvergunning vereist voor alle woningen in de Eisingahof en het gehele Lijnbaangebied. Dus als u inwoning aanvraagt of kandidaat bent voor een woning in bovenstaande gebieden, vraagt de gemeente bij de politie naar uw woonverleden en dat van alle gezinsleden boven de 16 jaar. Trivire doet dit niet zelf.

Hebben jullie ook woningen direct beschikbaar die niet via Woonkeus verhuurd worden?

Algemeen

Bij Trivire adverteren we onze beschikbare woningen via Woonkeus, maar het komt soms voor dat er geen kandidaten voor een woning zijn of dat niemand aan de voorwaarden voldoet. In dat geval mogen we de woningen verhuren aan wie wij willen, mits zij aan de voorwaarden voldoen zoals leeftijd en inkomen. Dat geldt ook voor de woningen in de vrije sector.

Ik zie een woning leeg staan. Kan ik daar wonen?

Algemeen

Nee, alle woningen verhuren wij via Woonkeus. Soms staat een woning wat langer leeg, dat heeft meestal te maken met onderhoud. Het kan ook zijn dat de woning door ons verkocht wordt.

Waar kan ik een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) opvragen?

Algemeen

U kunt dit uittreksel opvragen bij de gemeente waarin u woont. Voor het aanvragen heeft u vaak uw DigiD nodig. Het uittreksel BRP mag niet ouder zijn dan zes maanden.

Kom ik voor alle woningen van Trivire in aanmerking?

Algemeen

Nee. In elke advertentie staan de voorwaarden voor die specifieke woning vermeld. Leest u deze goed. Wanneer uw gegevens correct ingevoerd zijn, ziet u na inloggen op de website van Woonkeus direct voor welke woningen u in aanmerking komt.

Bieden jullie ook woningen in de vrije sector aan?

Algemeen

Nee, op dit moment hebben we geen beschikbare woningen die we in de vrije sector verhuren.

Kan ik me inschrijven voor een specifiek woongebouw?

Algemeen

Nee, u kunt zich niet inschrijven voor een specifiek woongebouw.Via Woonkeus schrijft u zich in als woningzoekende voor het totale aanbod en gaat u zelf reageren op een woning naar keuze. Via de button 'inschrijven' komt u bij het inschrijfformulier. De kosten voor een inschrijving zijn € 22,50 (prijspeil 2020), de jaarlijkse verlenging kost €15,00 (prijspeil 2020). Inschrijven kan via internet. Heeft u geen internet? Kijk in uw omgeving of iemand u kan helpen of bel met Woonkeus via telefoonnummer 088 780 03 78 (gebruikelijke belkosten).

Verhuren jullie seniorenwoningen?

Algemeen

Ja, naast onze zorgwoningen verhuren wij ook woningen bestemd voor 55-plussers. Deze vindt u op de website van Woonkeus, waar ook de andere woningen aangeboden worden.

Ik heb medische beperkingen en moet naar een aangepaste woning. Hoe regel ik dat?

Algemeen

U kunt zich melden bij de gemeente via telefoonnummer 14-078 voor een Wmo indicatie. Na beoordeling door deskundigen kunt u in uw eigen gemeente een medische urgentie voor aangepaste woningen aanvragen. In de Drechtsteden zoekt de gemeente zelf een passende Wmo-kandidaat bij een aangepaste woning.
U vindt meer informatie over de Wmo en hoe u hen kunt bereiken op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Wij staan samen ingeschreven, maar we gaan uit elkaar. Wie mag de inschrijving houden?

Algemeen

Een medeaanvrager kan een eigen registratie aanvragen. Als medeaanvrager kunt u gebruik maken van een splitsing. Splitsing betekent dat de medeaanvrager van de inschrijving wordt verwijderd en een eigen inschrijfnummer aanvraagt. U maakt hiervoor eerst een eigen inschrijving aan via woonkeus.mijndak.nl. De inschrijfdatum van de nieuwe registratie wordt later aangepast naar de datum van bijschrijven op de inschrijving van de hoofdaanvrager. Een splitsing kan niet plaatsvinden als u een woningaanbieding heeft.

U kunt een splitsing aanvragen bij Woonkeus, Postbus 632, 3300 AP Dordrecht. Deze aanvraag moet door beide woningzoekenden op de inschrijving worden voorzien van een handtekening. De medeaanvrager ontvangt zo spoedig mogelijk een e-mail met het nieuwe registratienummer om de inschrijfgegevens aan te vullen en om de betaling van de administratiekosten af te ronden.

Kan ik me inschrijven voor een nieuwbouwwoning?

Algemeen

Alle nieuwbouwwoningen die Trivire verhuurt, bieden we aan via Woonkeus.

Ik zoek een jongerenwoning. Waar schrijf ik me in?

Algemeen

Alle jongerenwoningen worden verhuurd via Woonkeus. U kunt zich inschrijven via deze website als woningzoekende.

Ik zoek een woonwagen/standplaats. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Alle standplaatsen en/of woonwagens worden aangeboden via de gemeente waarin u woont. U kunt hiervoor de website van uw gemeente raadplegen.

Wat betekent het verzamelinkomen?

Algemeen

Dit is het verzamelinkomen dat op uw inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst staat. Tel de inkomens van iedereen die met u mee verhuist bij elkaar op. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee, ongeacht hun leeftijd. Meer informatie vindt u op de website van Woonkeus.

Ik heb veel spaargeld of eigen vermogen. Mag ik reageren op een duurdere huurwoning?

Algemeen

Uw eigen vermogen telt niet mee bij het verzamelinkomen van de Belastingdienst. Dit verzamelinkomen is bepalend voor het toewijzen van de woning.

Ik woon in een Fokus woning. Als ik kom te overlijden moet mijn partner, die geen lichamelijke beperking heeft, dan de woning verlaten?

Algemeen

Ja, deze woningen zijn alleen bedoelt voor huurders met een lichamelijke beperking. Uiteraard geeft Trivire uw partner de tijd een andere woning te zoeken. Bij het tekenen van de huurovereenkomst is dit met u afgesproken.

Ik huur een woning van jullie. Wat zijn de gevolgen van passend toewijzen voor mij?

Algemeen

Voor u verandert er niets. Passend toewijzen geldt alleen voor nieuwe verhuringen. Gaat u op zoek naar een andere woning? Dan krijgt u te maken met passend toewijzen.

Wat is een zorgwoning?

Algemeen

Een zorgwoning is een huurwoning waar u, ook bij behoefte aan zorg, zelfstandig kunt wonen. En waar u kunt deelnemen aan activiteiten. Bij de betreffende zorginstanties kunt u eventuele uitgebreide informatie aanvragen.

Waar kan ik een inkomensverklaring opvragen?

Algemeen

U kunt de Inkomensverklaring (verklaring geregistreerd inkomen) opvragen bij de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800-0543. Houd uw BSN nummer bij de hand. Dit nummer vindt u op uw rijbewijs of identiteitsbewijs. U kunt uw inkomensverklaring ook zelf downloaden in Mijn Belastingdienst .

Ik heb geen inkomen. Moet ik wel een inkomensverklaring inleveren?

Algemeen

Ja, ook als u geen inkomen heeft, hebben wij een Inkomensverklaring van de Belastingdienst van u nodig.

Ik ben student, kan ik ook reageren op woningen van Trivire?

Algemeen

Ja dat kan. Wij bieden appartementen aan waarvoor ook studenten in aanmerking komen. Wij bieden geen speciale woningen aan voor studenten. U vindt deze woningen via het reguliere aanbod van Woonkeus.

Ik sta ingeschreven als woningzoekende en verdien meer dan 36165. Volgend jaar ga ik met pensioen en is mijn inkomen onder die grens, houd ik mijn inschrijfduur?

Algemeen

Ja, wij kijken pas naar uw inkomen op het moment dat wij u een woning aanbieden.