Woningruil aanvragen

Aanvraag woningruil

Beide kandidaten vullen zelf een aanvraag in. Alle gegevens moeten van beide partijen overhandigd worden. Alleen een aanvraag voorzien van alle genoemde gegevens wordt door ons in behandeling genomen.

klik hieronder op de link voor de voorwaarden.

 Voorwaarden woningruil 

De beide genoemde kandidaten hebben kennis genomen van de voorwaarden woningruil van Trivire en stemmen daarmee in. Als één van beide kandidaten onjuiste gegevens heeft verstrekt, wijzen wij de aanvraag af. Dit geldt ook na een eerdere goedkeuring en kan zelfs leiden tot een juridische procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst na woningruil.

LET OP! Controleer vooraf uw nieuwe termijnbedrag bij uw energieleverancier om onverwachte hoge kosten te voorkomen.

Adres

Telefoonnummer privé en e-mailadres

Adres gegevens van de andere kandidaat

Gegevens andere verhuurder:

Adres (2)

Gerelateerde vragen

Ik wil met iemand ruilen van woning. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Via het online formulier Woningruil aanvragen kunt u woningruil aanvragen. Wij nemen de aanvraag alleen in behandeling als het aanvraagformulier van beide kandidaten met bijbehorende gegevens compleet is aangeleverd en de administratiekosten zijn betaald. Beide kandidaten stellen wij schriftelijk op de hoogte als wij wel of niet akkoord gaan met de woningruil. Als u zonder onze toestemming toch van woning ruilt, starten wij een ontruimingsprocedure.

LET OP! Controleer vooraf uw nieuwe termijnbedrag bij uw energieleverancier om onverwachte hoge kosten te voorkomen.

Meer over dit onderwerp

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Algemeen

U wilt met een andere huurder van woning ruilen. Deze woning kan van Trivire zijn maar ook van een andere verhuurder.
Trivire werkt uiteraard mee aan een woningruil, maar ruilen van woning heeft wel een aantal voorwaarden.

LET OP! Controleer vooraf uw nieuwe termijnbedrag bij uw energieleverancier om onverwachte hoge kosten te voorkomen.

Voorwaarden woningruil:

 •      Er is sprake van een zwaarwichtig belang (bijv dichterbij het werk wonen, gezondheidsredenen of mantelzorg);
 •      U woont minimaal 1 jaar in de huidige woning;
 •      Er is geen sprake van huurachterstand en/of overlast;
 •      U voldoet aan de toewijzingsvoorwaarden: juiste inkomen in verband met de nieuwe huurprijs en aantal personen;
 •      Beide kandidaten gaan de nieuwe woning minimaal 1 jaar bewonen;
 •      U betaalt € 50,- voor de aanvraag; op het aanvraagformulier kunt u aangeven wie van de kandidaten dit bedrag betaalt. Deze kosten worden niet terug betaald;
 •      U mag één keer per 12 maanden een woningruil aanvragen. 
 •      Verhuurder(s) gaan (beide) schriftelijk akkoord met de woningruil;
 •      U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonkeus Drechtsteden via woonkeus.mijndak.nl.
Meer over dit onderwerp

Wat moet ik inleveren als ik woningruil aan wil vragen?

Algemeen

Bij de aanvraag woningruil levert u in:

 • Inkomensverklaring Belastingdienst (te downloaden via DigiD of telefonisch via 0800-0543);
 • Als uw inkomen op de inkomensverklaring gewijzigd is dan levert u ook loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden aan;
 • Recente verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder;
 • Recent historisch uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie waarop alle meeverhuizende personen staan vermeld en de datum waarop u op uw huidige adres bent komen wonen.

Meer over dit onderwerp

Ik heb met iemand van woning geruild. Hoe lang moet ik mijn geruilde woning huren?

Algemeen

U heeft een huurovereenkomst voor minimaal 1 jaar. Na 1 jaar kunt u de huur opzeggen.

Meer over dit onderwerp

Wat gebeurt er met de huurprijs bij woningruil?

Algemeen

Bij woningruil passen wij de huur van de woning aan. De huurprijs voor de nieuwe huurder kan dus anders zijn dan de huur die u betaalt.

Meer over dit onderwerp

Wanneer is woningruil niet mogelijk?

Algemeen

Woningruil is niet mogelijk wanneer wij plannen hebben de woning te verkopen, te renoveren of te slopen. Daarom is het belangrijk dat u vooraf bij ons informeert of een aanvraag voor woningruil mogelijk is.

Meer over dit onderwerp

Doet Trivire aan driehoekswoningruil?

Algemeen

Driehoekswoningruil werkt hetzelfde als een gewone woningruil.

Meer over dit onderwerp