48 huishoudens nemen hun intrek in hun nieuwe thuis aan de Patersweg Oud Krispijn in Dordrecht

Binnen een jaar na de start bouw leverde Trebbe onlangs aan Trivire 30 appartementen en 18 eengezinswoningen op. De woningen zijn gesitueerd aan de Patersweg in Oud Krispijn in Dordrecht. Met de oplevering van dit plandeel in Oud Krispijn, hebben Trivire en Trebbe opnieuw goede, gezonde en betaalbare woningen toegevoegd aan de Dordtse woningvoorraad.

Tinka van Rood, bestuurder bij Trivire: “We zijn als Trivire ontzettend trots op het resultaat. Niet alleen heeft Trebbe prachtige woningen van een hele goede kwaliteit aan ons opgeleverd. Ze zijn vooral ook het nieuwe (t)huis voor 48 huishoudens. Dat is echt waardevol.
Daarnaast worden de woningen door ons ook op een bijzondere manier verhuurd, namelijk aan huurders die zich graag in willen zetten voor hun buren en woonomgeving. Community building noemen we dat. En dat maakt dit voor ons een project dat echt van betekenis is.”

Johan Bombach, directeur bij Trebbe is blij met de oplevering: “We bouwen al een aantal jaar in Oud Krispijn. We mochten er al koopwoningen en middenhuurwoningen realiseren. Met de voltooiing van deze sociale huurwoningen en binnenkort de laatste fase koopwoningen, is Trebbe bijna klaar in Oud Krispijn. We hebben hier samen met de gemeente en Trivire een geweldige leefomgeving gerealiseerd, waar mensen straks heel fijn wonen. En dat is gelukt omdat we vanuit een fijne samenwerking samen hier aan de slag zijn gegaan.”

Over Oud Krispijn

Oud Krispijn is een wijk direct ten zuiden van de binnenstad van Dordrecht. Het is de eerste stadsuitbreiding ten zuiden van de spoorlijn Dordrecht-Rotterdam. De wijk is grotendeels gebouwd in de jaren dertig volgens de tuinstadgedachte met bomenrijke singels, gekromde lanen, zichtassen op de Grote Kerktoren, voortuinen met hagen en een rijke architectuur. De laatste jaren is veel geïnvesteerd om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Naast het verbeteren van de woningvoorraad heeft er ook een grote investering plaatsgevonden in het openbare gebied: er is meer ruimte gecreëerd voor groen, speelruimten en parkeren.

De woningen en de appartementen; goed ingepast in de omgeving

Trivire en Trebbe realiseerden gezamenlijk 30 appartementen en 18 eengezinswoningen aan de Patersweg. De grond waarop deze woningen gerealiseerd worden, is beschikbaar gesteld door de gemeente Dordrecht. A3 Architecten uit Rotterdam tekende voor het ontwerp. Zij zijn erin geslaagd de woningen en appartementen een eigen identiteit mee te geven zonder de samenhang met de omliggende bebouwing te verliezen. Er is gekozen voor een eigentijdse interpretatie van naoorlogse architectuur die Oud Krispijn kenmerkt. Dit is terug te zien in de ingetogen baksteenarchitectuur met zorgvuldige detaillering en mooie metselwerkverbanden.

Duurzaam, betaalbaar en snel

Zowel de woningen als de appartementen worden duurzaam. De woningen en appartementen worden aangesloten op het warmtenet van HVC. Verder is gekozen voor hoogwaardige isolatie en HR++-glas. Voor de toekomstige bewoners betekent dit een hoog wooncomfort en een betaalbare woning. Trebbe startte de bouw van dit plandeel in januari 2021, een half jaar later werd het hoogste punt van het appartementencomplex gevierd en werden de eerste woningen al opgeleverd. Met de oplevering van het laatste appartement voltooit Trebbe de bouw van de 48 woningen en appartementen binnen een jaar.