Aanleg warmtenet in Zwijndrecht officieel van start

Op woensdag 23 augustus 2023 hebben het duurzame energie- en afvalbedrijf HVC, de woningcorporaties Trivire en Woonkracht10 en de gemeente Zwijndrecht het officiële startsein gegeven voor de aanleg van het warmtenet in Zwijndrecht. Door twee enorme stekkers met elkaar te verbinden, symboliseren de bestuurders de samenwerking. De eerste buizen gaan de grond in nabij de Kapiteinflats in de wijk Kort Ambacht. De eerste flats die Trivire aan gaat sluiten op het nieuwe warmtenet in Zwijndrecht.

De aanleg van het warmtenet is voor Zwijndrecht een belangrijke stap naar een aardgasvrije gemeente. De ambitie is een energie neutrale samenleving in 2050. Wethouder Jacqueline van Dongen (Duurzaamheid)zegt: "Het moment is daar, de start van de aanleg van het warmtenet in Zwijndrecht. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. Er zijn vele jaren van leren, ontwikkelen en rekenen aan vooraf gegaan. Nu over naar het ‘Doen’. We willen in Zwijndrecht uiteindelijk zoveel mogelijk woningen aan gaan sluiten op het warmtenet."

Warmtenet start in de wijken Kort Ambacht en Walburg

Ook in de wijk Walburg begint dit jaar de aanleg van het warmtenet. De samenwerkende partijen zien in de wijken Kort Ambacht en Walburg de beste mogelijkheden voor de start van een warmtenet. Daar staan flats van Trivire en Woonkracht10 met een collectieve verwarmingsinstallatie. Deze flats zijn zeer geschikt om op het warmtenet te worden aangesloten. Voor de bewoners van de flats volgt later nog een feestelijke bijeenkomst voor de aansluiting op het warmtenet. Trivire en Woonkracht10 zeggen: ''De Rijksoverheid nodigde de woningcorporaties uit om de positie van startmotor in te nemen in het verduurzamen van woningen. Het warmtenet is een goedkope manier om woningen in steden aardgasvrij te maken. De rol van startmotor hebben Woonkracht10 en Trivire, samen met HVC, dan ook meer dan waargemaakt. En daar zijn we trots op.''

Ontwikkeling en uitvoering

Voor het warmtenet legt HVC eerst een netwerk van goed geïsoleerde leidingen in de grond. Door deze leidingen stroomt warm water voor de verwarming van de woningen en het verwarmen van kraanwater. Dit water wordt binnen enkele jaren verwarmd door middel van een duurzame bron. Ook het beheer en het onderhoud van het warmtenet ligt in handen van HVC. Gebiedsmanager Drechtsteden HVC, Willy Heusen zegt: ''Met de corporaties als aanjager is het nu ook in Zwijndrecht mogelijk een warmtenet te ontwikkelen. Samen met de corporaties en de Drechtsteden gemeenten werken we toe naar een warmtenet dat de verschillende gemeenten met elkaar verbindt. De start van het warmtenet Zwijndrecht is weer een mooie stap in de verdere verduurzaming van de Drechtsteden.''

Tijdelijke warmtecentrale

Omdat het warmtenet in Zwijndrecht nog in ontwikkeling is, sluit het warmtebedrijf HVC de woningen in de tussentijd aan op een tijdelijke (gasgestookte) warmtecentrale. Uiteindelijk is het doel om opgewarmd rivierwater (aquathermie) of aardwarmte als duurzame bron te gebruiken. Daar is door de gemeente Zwijndrecht en HVC onderzoek naar gedaan en dat ziet er veel belovend uit. Tot die tijd wordt daarom gebruikgemaakt van een tijdelijke warmtecentrale die zorgt voor de verwarming van de woningen.

Iedereen mee in de energietransitie

De provincie Zuid-Holland draagt op meerdere plekken in de regio bij aan de ontwikkeling van warmtenetten. Daarvoor zet de provincie ook Europees geld uit het ELENA-programma in. Vooral in wijken waar mensen met een krappe beurs wonen, kunnen warmtenetten bewoners helpen om hun huizen voordeliger te verwarmen. Dat past bij de afspraken uit het nieuwe coalitieakkoord van de provincie om ervoor te zorgen dat omwonenden ook mee kunnen in de energietransitie.

Foto's: Carin du Burck Fotografie