AED voor seniorencomplex De Bleijenhoek

In de zomer van 2018 evalueerde Trivire met haar onderhoudspartijen de geleverde diensten. Zo ook met Otis Liften BV. Tijdens dit gesprek bleek dat de dienstverlening van Otis nog niet helemaal op het afgesproken niveau was. Omdat beide partijen hier graag een oplossing voor zien, is gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. Daar komt bij dat Otis ook heeft gezorgd voor een AED apparaat in een seniorencomplex van Trivire.

Normaal gesproken krijgt een onderhoudspartij een boete als zij afspraken (gedeeltelijk) niet nakomen. In dit geval koos Trivire ervoor niet de gehele boete op te leggen aan Otis, omdat de betreffende huurders van Trivire nauwelijks overlast ervaarden. Maar we wilden wel graag iets ondernemen voor een grote groep huurders van Trivire. Daarom is er gekozen voor het installeren van een AED apparaat in ons seniorencomplex De Bleijenhoek in Dordrecht. Hoewel iedereen hoopt dat er geen gebruik van gemaakt hoeft te worden, hebben de meer zorg behoevende huurders van in totaal 145 appartementen baat bij dit mogelijk levensreddend apparaat. Op 31 januari jl. is de AED door de heer Segers (regio directeur zuid Otis Liften BV) en de heer Weynschenk (wijkregisseur Trivire) overgedragen aan de leden van de bewonerscommissie De Bleijenhoek, mevrouw en mijnheer Akker, mevrouw Van Straten en de heer Mol.