Corona: hoe gaat Trivire daar mee om?

Het kan u niet ontgaan zijn dat de hele wereld in de ban is van het coronavirus. En hoewel het een virus is dat te vergelijken is met de griep, kan het voor mensen die om wat voor reden dan ook een wat zwakker gestel hebben een groot risico vormen. Daarom zijn we ook bij Trivire erg alert op het virus. Zowel richting onze medewerkers als onze klanten. Op dit moment is er bij Trivire nog niets aan de hand, maar dat willen we ook graag zo houden. En daarom houden wij ons, naast de richtlijnen die het RIVM ons voorschrijft, aan een aantal extra maatregelen.

Externe maatregelen

Wij hanteren van 13 maart tot nader order de volgende maatregelen:
• De deuren van ons kantoor zijn vanaf 13 maart tot nader order gesloten. In deze periode ontvangen wij alleen nog huurders en externen die een afspraak met ons hebben gemaakt. Telefonisch zijn wij wel gewoon bereikbaar.
• Onze medewerkers schudden geen handen met mensen waarmee zij in contact komen.
• Al onze medewerkers die klantcontacten hebben nemen voorafgaand aan een afspraak steeds contact op met de huurders. Zij vragen hen of zij geen gezondheidsklachten hebben en of zij de fysieke afspraak nog steeds op prijs stellen. Hiermee controleren we over en weer of het huisbezoek geen risico’s met zich meebrengt en nog steeds gewenst is.
• Van onze partners die in naam van Trivire werkzaamheden uitvoeren verwachten wij hetzelfde. Ook zij moeten de (RIVM) richtlijnen opvolgen en moeten van tevoren nagaan of hun komst nog uitkomt.
• Als gevolg van de richtlijnen van het RIVM hebben wij wel te maken met een lagere bezetting op kantoor. Een groot deel van onze collega’s werkt namelijk vanaf 13 maart 2020 vanuit huis. Uiteraard willen we al onze huurders zo goed mogelijk van dienst blijven zijn, maar wij geven voorrang aan spoedvragen. Wanneer huurders contact met ons opnemen, gaat ons Klant Contact Centrum met hen in gesprek om te bepalen hoe urgent hun vraag is. Dit kan betekenen dat de oplossing op een vraag soms iets langer duurt dan huurders van ons gewend zijn. Ook kunnen de wachttijden aan de telefoon oplopen. Wij vragen om begrip voor deze situatie.

Interne maatregelen

Binnen onze organisatie volgen we ook de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat, daar waar het kan, onze medewerkers thuis blijven en op afstand hun werk doen. Ook letten zij goed op de persoonlijke hygiëne: regelmatig handen wassen en niesen en kuchen in de elleboog. Medewerkers die verkouden zijn, hoesten en/of koorts hebben moeten sowieso thuis blijven.

Hoe verder?

Met bovenstaande maatregelen verwachten wij een positieve bijdrage te leveren aan het indammen van het coronavirus. Maar ook voor ons is het afwachten. Zo kunnen er nog aanvullende maatregelen vanuit de overheid komen. En dat heeft vervolgens weer effect op hoe wij ons werk kunnen blijven doen. Wij houden u uiteraard op de hoogte als er nog meer dingen veranderen. Maar hoe dan ook blijven wij ons best doen om onze huurders zo goed mogelijk van dienst te zijn!