Dagelijks onderhoud vanaf 3 juni 2021 anders georganiseerd

Als een huurder een reparatie wil laten uitvoeren in de woning, kan men bij Trivire een reparatieverzoek indienen. Afhankelijk van de reparatie voert de onderhoudsdienst van Trivire zelf de reparatie uit of vragen wij een aannemer dit namens Trivire te doen. Per 3 juni 2021 verandert hier iets in. In artikel leest u hier meer over.

Muddebouw, Rasenberg en Constructif

Vanaf 3 juni 2021 voeren drie partijen namens Trivire onderhoud uit aan de woningen. Dit doen zij allemaal in een eigen gebied. In Dordrecht Oost - Dubbeldam, Stadspolders en Sterrenburg - voert Rasenberg Terheijden de reparaties uit. Muddebouw doet dat voor Dordt West; dat zijn alle andere wijken in Dordrecht waar Trivire woningen verhuurt. In Zwijndrecht en HI Ambacht neemt Constructif de reparaties voor haar rekening.

Hiermee heeft Trivire geen eigen onderhoudsdienst meer. De allround vakmannen die voor onze eigen onderhoudsdienst werkten, blijven wel gewoon reparaties uitvoeren. Maar dit doen zij voortaan in een vast gebied en in samenwerking met de aannemer.

Waarom?

Met het anders organiseren van het dagelijks onderhoud van onze woningen kunnen we onze dienstverlening aan onze huurders verbeteren. Op deze manier zorgen we er namelijk voor dat we vaste gezichten hebben in de wijk, die de woningen goed (leren) kennen. Ook hebben zij minder reistijd, doordat ze in een vast gebied werken. Hierdoor kunnen we de huurder sneller en gerichter helpen met de reparatie.

Reparatie doorgeven?

Er verandert niets aan het doorgeven van reparaties. Net als altijd dat heel gemakkelijk via www.trivire.nl of telefonisch via telefoonnummer 078 633 16 00. Het is dus niet de bedoeling dat huurders rechtstreeks naar Muddebouw, Rasenberg of Constructif bellen om een afspraak te maken.

Vanwege deze verandering in het onderhoud is het nodig op 2 juni 2021 het systeem waarmee we reparaties vastleggen stil te leggen. Op deze dag is www.trivire.nl niet beschikbaar om een reparatieverzoek te melden. Dit kan ook niet telefonisch, behalve als het om een spoedreparatie gaat.

Rechtstreeks bellen naar onderhoudsbedrijven

Wat ook niet verandert is dat men voor enkele reparaties rechtstreeks kan bellen naar de betreffende onderhoudsbedrijven. Het gaat hierbij om:

  • Glasschade: Van Leeuwen Glas (078 619 44 99)
  • Rioolverstopping: 2B-Services (0184 69 32 34)
  • Problemen mechanische ventilatie: Bevico (088 4009 560)
  • Geen verwarming of warm water: Werkendamse Verwarmingscentrale (0183 502 755)

Woont u in een VvE-gebouw? In dat geval kunt u niet rechtstreeks naar deze onderhoudsbedrijven bellen. U geeft uw reparatie heel gemakkelijk door via www.trivire.nl of bel ons via telefoonnummer 078 6 33 16 00.