Trivire tekent overeenkomst Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

Deze week hebben Trivire, Elk Zwijndrecht BV, De Goede Vastgoedonderhoud en Roza VGO Zuid (voorheen VLD Vastgoedonderhoud) gezamenlijk getekend voor het uitvoeren van onderhoudsprojecten die op de manier van Resultaatgericht Samenwerken worden uitgevoerd. Maar wat is dat eigenlijk?

Wat is Resultaatgericht Samenwerken (RGS)?

Resultaatgericht Samenwerken is een manier van samenwerken op het gebied van onderhoud. Voorheen was het zo dat wanneer Trivire aan één van haar woongebouwen onderhoud liet uitvoeren door een onderhoudsbedrijf, wij zelf bepaalden wat er moest gebeuren en op welke manier we de werkzaamheden uitgevoerd wilden hebben. Binnen RGS vragen we aan de voorkant aan een onderhoudsbedrijf of zij met ons mee kijken naar wat volgens hen nodig is qua onderhoud van een woongebouw en wat volgens hen de beste manier is om dit onderhoud aan te pakken. We laten ons nu dus adviseren door de onderhoudsbedrijven en vragen het onderhoudsbedrijf met een voorstel te komen over de resultaten die zij denken te gaan bereiken en de aanpak die hier volgens hen het beste bij past. Als wij het met elkaar eens zijn, leggen we de afspraken vast in een prestatieovereenkomst en vragen we het onderhoudsbedrijf het onderhoudsproject op de door hen voorgestelde manier uit te voeren.

Voordelen

Deze manier van samenwerken heeft verschillende voordelen. Allereerst is het zo dat bepaalde taken en verantwoordlijkheden nu bij het onderhoudsbedrijf zelf liggen. Daarnaast is het zo dat we met elkaar veel waakzamer zijn op de kwaliteit van het onderhoud. Het onderhoudsbedrijf moet voldoen aan de afspraken die zijn vastgelegd en rapporteert hierover regelmatig richting Trivire. En wij zelf kunnen beter controleren of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat onze klanten gaan merken dat de kwaliteit van het onderhoud verbeterd. En daar doen we het voor!

Verdeling per gebied

De drie partijen waarmee de overeenkomst is getekend nemen elk een gebied voor haar rekening. Roza voert de projecten in Dubbeldam, Sterrenburg en Stadspolders uit. De Goede neemt de binnenstad van Dordrecht, Noordflank, Crabbehof en Krispijn voor haar rekening. En Elk onderhoud het bezit van Trivire in Zwijndrecht en HI Ambacht.