De huurdersparticipatieraad van Trivire (HPT) zoekt nieuwe leden!

Lijkt het u interessant om mee te praten, denken en beslissen over de dienstverlening van Trivire? Dan is een bestuursfunctie binnen de Huurdersparticipatieraad van Trivire (HPT) iets voor u!

De HPT is een zelfstandige onafhankelijk stichting door en voor huurders. Zij vertegenwoordigt alle huurders van Trivire op beleidsniveau en onderhoudt contact met de Raad van Commissarissen, de bestuurder en het management van Trivire. Door het vertrek van enkele leden is de HPT op zoek naar huurders die willen aansluiten. Als bestuurslid ontvangt u een maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding. Meer weten of een aanmelden? Kijk dan op de website www.participatieraad-trivire.nl.