Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 wordt de huurprijs verlaagd voor huurders die met een laag inkomen in een woning met een te hoge huurprijs wonen. Dit is geregeld in de nieuwe Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Komt u voor deze eenmalige huurverlaging in aanmerking? Dan informeren wij u voor 1 april 2021 per brief. In dit bericht vertellen we u graag hoe de eenmalige huurverlaging 2021 precies werkt. 

Waarom een eenmalige huurverlaging?

Bij Trivire vinden we het belangrijk dat iedereen in een woning woont die zij goed kunnen betalen. Wanneer wij een woning aan een nieuwe huurder toewijzen, houden wij daarom al rekening met een huurprijs die past bij het inkomen van de huurder. Toch kan het zijn dat door bijvoorbeeld een inkomensdaling of wijziging in huishoudsamenstelling, de huur die u betaalt in de loop van de tijd te hoog is geworden voor uw inkomen. Je zou kunnen zeggen dat de woning dan niet langer passend is bij het inkomen. Om te voorkomen dat huurders hierdoor in de problemen raken, heeft de regering op Prinsjesdag 2020 de maatregel aangekondigd om deze huurders tegemoet te komen en hun huur eenmalig te verlagen. Dat geldt ook voor een deel van de huurders van Trivire.

Geldt de eenmalige huurverlaging voor alle woningen van Trivire?

Nee, de eenmalige huurverlaging geldt alleen voor die woningen waarvan de netto huurprijs hoger is dan € 633,25. Is uw netto huurprijs € 633,25 of lager, dan is deze al passend bij uw inkomen en komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Ook huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor een huurverlaging. De eenmalige huurverlaging geldt dus uitsluitend voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning met een netto huurprijs hoger dan € 633,25.

Kom ik in aanmerking voor deze eenmalige huurverlaging?

Of uw huur werkelijk wordt verlaagd, hangt ook af van uw inkomen. De Belastingdienst heeft aan Trivire doorgegeven welke huurders, die nu meer dan € 633,25 aan netto huur betalen, ook een inkomen hebben onder een bepaalde inkomensgrens. Hiervoor is gekeken naar het inkomen over 2019. De Belastingdienst heeft ons alleen laten weten of u boven of onder een bepaalde inkomensgrens valt en dus niet wat u precies verdient. Als uw inkomen is opgevraagd, dan heeft u hier als het goed is inmiddels bericht over ontvangen van de Belastingdienst zelf.

In het overzicht rechts op deze pagina kunt u precies zien voor wie de huurverlaging geldt. Huurders van Trivire die in één van deze categorieën vallen, krijgen van ons voor 1 april 2021 een brief met daarin het bericht dat zij in aanmerking komen voor de eenmalige huurverlaging en vinden in deze brief ook meteen hun nieuwe netto huurprijs. Komt u in aanmerking voor de huurverlaging? Dan ontvangt u dus vanzelf bericht van ons.

Wilt u weten wat uw netto huurprijs is? Dat kunt u vinden in het huurdersportaal Mijn Trivire op onze website www.trivire.nl. Belangrijk om te weten is dat de servicekosten niet meegerekend worden in de netto huurprijs. 

Wanneer gaat de huurverlaging in?

De huurverlaging gaat uiterlijk op 1 mei 2021 in. Komt u in aanmerking voor de huurverlaging, dan ontvangt u hierover voor 1 april 2021 een brief van ons. Daarin staat ook wat uw nieuwe netto huur wordt die u voortaan aan ons moet betalen.

Gevolgen voor de huurtoeslag

Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. U kunt een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst. Vergeet niet om uw nieuwe netto huur en uw eventueel gewijzigde inkomen door te geven aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. Trivire geeft uw huurverlaging ook door aan de Belastingdienst.

Ik denk dat ik ook in aanmerking kom voor de eenmalige huurverlaging. Hoe kan ik dit aanvragen?

Heeft u in 2020 te maken gehad met een inkomensdaling? Dan heeft u misschien ook wel recht op de eenmalige huurverlaging. Omdat de Belastingdienst daarover nog geen gegevens heeft, moet u de huurverlaging in dat geval zelf bij ons aanvragen. Dit kan tot 31 december 2021. U kunt in dat geval een verzoek tot huurverlaging bij ons indienen door ons een e-mail te sturen via huurservice@trivire.nl. Ook kunt u bellen naar telefoonnummer 078 633 16 00 en aangeven dat u een verzoek tot huurverlaging wilt indienen.

Wanneer u zelf een eenmalige huurverlaging bij ons indient, moet u kunnen aantonen dat u aan een aantal voorwaarden voldoet. Hieronder hebben wij alles voor u op een rij gezet:

  • Uw inkomen moet op het moment van uw aanvraag sinds een periode van 6 maanden of langer gedaald zijn onder de inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt hierin niet mee;
  • U moet dit kunnen aantonen met salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent;
  • Ook heeft u een uittreksel nodig waarop staat hoeveel personen er staan ingeschreven op uw adres. U kunt dit uittreksel opvragen bij de gemeente waarin u woont. De kosten daarvoor worden achteraf door Trivire vergoed.

Zodra u uw verzoek tot huurverlaging bij ons heeft ingediend, ontvangt u binnen drie weken een reactie van ons. U kunt tot 31 december 2021 een verzoek tot huurverlaging bij ons indienen.