Innovatieboost Aedes: Van beschermd naar zelfstandig wonen dankzij domotica

Een doorstart mogelijk maken voor mensen die de zelfbeschikking over hun leef- en woonsituatie hebben moeten opgeven. Dat is het doel van de pilot die Trivire en het Leger des Heils in Dordrecht hebben opgezet. Twee cliënten van het Leger des Heils die nu nog beschermd wonen, krijgen van Trivire een zelfstandige woning, waarbij ze aanspraak maken op een voorrangsregeling van de gemeente. Met behulp van domotica zorgt het Leger des Heils voor begeleiding op afstand. Na een jaar wordt de pilot geëvalueerd. Bij een positief resultaat willen beide partijen meer bewoners deze kans bieden.

 

Wieteke Hassing, ketenregisseur Sociale Innovatie bij Trivire, heeft de pilot aangemeld voor de Innovatieboost bij Aedes. Een impuls voor ideeën die vernieuwen en waarde toevoegen aan de corporatiesector. Trivire zocht met haar inzending voor de Innovatieboost hulp op het gebied van brede denkkracht. Om deze pilot zo goed mogelijk te maken. En ervoor te zorgen dat de opgedane inzichten breder toepasbaar zijn, ook voor collega-corporaties. Het is volgens haar voor het eerst dat een corporatie en zorginstelling domotica toepassen voor het begeleiden van hun psychisch kwetsbare cliënten. Onder domotica valt alles wat met huisautomatisering via een digitaal netwerk te maken heeft. ‘Een mooi voorbeeld van hoe de techniek ons kan helpen iets te doen dat met handjes alleen niet lukt’, zegt Wieteke. ‘Zo kunnen we iets betekenen voor mensen die anders de stap naar meer zelfstandigheid en autonomie niet kunnen maken.’

De pilot richt zich op cliënten van het Leger des Heils die beschermd wonen in de Dordtse vestiging van Domus, een voorziening voor mensen die door chronische verslavings- en psychische problemen de controle over hun leven zijn kwijtgeraakt. Vaak hebben ze op straat gezworven voordat ze bij Domus terechtkwamen. Zelfstandig wonen is voor deze kwetsbare groep doorgaans een brug te ver. Trivire en het Leger des Heils proberen met behulp van domotica een tussenvorm te vinden, waarbij cliënten zelfstandig wonen en tegelijkertijd op permanente ondersteuning kunnen rekenen.

Ontstaan idee

Het idee voor de pilot ontstond nadat de bestuurders van Trivire en het Leger des Heils in 2018 een week lang van baan hadden geruild om inzicht te krijgen in elkaars organisatie. Dit inspireerde tot verdieping van de samenwerking tussen beide organisaties. Domotica kwam als onderwerp bovendrijven omdat het Leger des Heils zich al beraadde op mogelijke toepassingen hiervan voor zijn eigen cliënten. Ook Trivire zag hierin een kans om zelfstandige huisvesting voor deze bijzondere doelgroep mogelijk te maken. Na vooronderzoek besloten beide organisaties in januari 2020 het voor
een jaar te proberen.

Download de whitepaper op deze pagina en lees meer over de pilot! Meer weten over de Innovatieboost van Aedes? Ga dan naar https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/veranderkracht/innovatieboost-leer-van-de-beste-corporatie-ideeen.html