Gemeente Dordrecht, Woonbron en Trivire zetten zich samen in voor een nog socialer, leefbaarder en duurzamer Crabbehof

Op donderdag 16 februari 2023 hebben de gemeente Dordrecht en woningcorporaties Woonbron en Trivire hun handtekening gezet onder het ontwikkelkader Crabbehof. In dit ontwikkelkader zijn de toekomstplannen vastgelegd om de gehele wijk Crabbehof nog verder te verbeteren. Voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen, in een sociaal gezonde woonomgeving, met ruime aandacht voor duurzaamheid: dat zijn de uitgangspunten voor de komende tien jaar.

Wethouder Peter Heijkoop (volkshuisvesting): "Samen met Woonbron en Trivire willen we de wijk vooruit helpen. In het ontwikkelkader zijn de plannen voor de wijk Crabbehof voor de komende tien jaar vastgelegd. We willen de wijk groener, veiliger en duurzamer maken en inwoners ondersteunen op het gebied van gezondheid, onderwijs en werk. Deze plannen kunnen alleen gerealiseerd worden door goed samen te werken met de bewoners en andere maatschappelijke partners in de wijk. Samen maak je het verschil en kun je echt van betekenis zijn."

Inhoud ontwikkelkader Crabbehof

Crabbehof is een wijk waar ook kwetsbare bewoners wonen. Zij kunnen extra ondersteuning gebruiken. Bijvoorbeeld op het gebied van armoede, zelfredzaamheid, leefbaarheid en veiligheid. Deze opgaven vragen om aandacht van zowel de gemeente als de woningcorporaties.

Prettig wonen gaat ook over wonen in een woning die van een goede kwaliteit, betaalbaar en duurzaam is. In een leefomgeving die zodanig is vormgegeven dat het bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheid. Denk daarbij aan dat deze schoon en groen is en dat het voorzieningen biedt waar de bewoners behoefte aan hebben. Dit vraagt om fysieke ingrepen op het gebied van vastgoed en de openbare ruimte.

Tinka van Rood, bestuurder Trivire: “Bij Trivire vinden we dat iedereen niet alleen een huis verdient, maar vooral ook een thuis. Een plek waar je jezelf kunt zijn, waar je je veilig voelt en waar je jezelf kunt ontwikkelen. Een thuishaven. En dat reikt verder dan de stenen muren van een huis. Ook de omgeving waarin iemands huis staat is daarbij erg belangrijk. Die moet schoon, heel en veilig zijn. En het liefst zien we ook nog dat buren goed contact met elkaar hebben, want dat maakt wonen op een plek pas echt fijn. Aan dit alles leveren wij graag een bijdrage, ook in Crabbehof. En dat kunnen en willen wij natuurlijk niet alleen doen. Samen met onze partners in wijken en buurten en vooral ook de bewoners uit de wijk zelf zorgen we dat ieder huis een thuis wordt.”

Arthur Oerlemans, directeur Woonbron: “We staan voor ‘Thuis in de Wijk’. Dat betekent dat bewoners prettig wonen in hun woning en hun woonomgeving. De mening van bewoners vinden we daarom belangrijk ook in het realiseren van dit thuis voelen in de wijk. Sociale contacten, duurzaamheid, een goede woning en een fijne veilige en groene omgeving zijn hierbij belangrijk. De mening van de bewoners staat hierbij voorop. Alleen samen met de bewoners en onze partners kunnen wij de wijk verder activeren.”

Verbetering wijkaanpak

Het ontwikkelkader is niet zomaar tot stand gekomen. Er is allereerst gekeken naar de wijkvisie van 2012 en bepaald welke opgaven uit die wijkvisie gerealiseerd zijn na tien jaar van inspanning en investeren. De conclusie daarvan is dat het beter gaat in Crabbehof en de wijk al een mooie ontwikkeling heeft doorgemaakt. Maar er zijn ook opgaven die nog extra aandacht vragen en er liggen kansen voor verdere verbetering. In het ontwikkelkader is opgenomen hoe die kansen benut kunnen worden.

Daarnaast is Crabbehof opgenomen in het landelijke programma ‘Veiligheid en Leefbaarheid’. Dit houdt in dat de overheid geld en capaciteit beschikbaar stelt voor het verder verbeteren van wijken en buurten in Nederland die dat nodig hebben. De gemeente Dordrecht onderzoekt hoe dit geld en deze capaciteit het beste ingezet kan worden in de wijk Crabbehof. Met activiteiten die hier een positieve bijdrage aan leveren. Het ontwikkelkader Crabbehof dient na vaststelling door de gemeenteraad als richtinggevende leidraad voor de komende jaren