Verbinding jongeren Eisingahof op stoom

Als woningcorporatie zet Trivire zich dagelijks in voor een fijn thuis voor haar huurders. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich lekker voelt in zijn of haar woning en woonomgeving. Zeker ook voor jongeren die aan het begin staan van hun wooncarrière en hier soms wat extra aandacht van Trivire bij nodig hebben. Daarom kwamen we in 2022 samen met De Verbindingskamer in contact met de jongeren aan de Eisingahof in Dordrecht. En met succes!

Wonen in de Eisingahof

De Eisingahof in Sterrenburg is een woongebouw met 141 woningen voor jongeren. Vaak is dit de eerste woning waar jongeren op zichzelf gaan wonen om vervolgens uit te vliegen naar bijvoorbeeld een woning in een andere stad. We zien dan ook dat jongeren hier niet heel lang wonen en dat maakt dat onderlinge contacten lastiger op te bouwen zijn. Mede hierdoor voelen ze zich minder betrokken bij hun woonomgeving, waardoor bijvoorbeeld ook vervuiling van de openbare ruimtes in en rondom het woongebouw aan de orde is. Ook kregen we het idee dat jongeren zich eenzaam konden voelen.

Maar liefst 70% van de jongeren gesproken

Om hier verandering in te krijgen, wilden we een beter beeld krijgen van de bewoners. Daarom schakelde Trivire De Verbindingskamer in. Samen met de wijkregisseur en de huismeesters van Trivire werd gekeken wat de jongeren bezighoudt en of er (hulp)vragen zijn. Ook onderzochten we wat goed gaat en wat niet, welke wensen en behoeften bewoners hebben en welke bewoners samen willen bouwen aan de leefgemeenschap in het woongebouw. We spraken maar liefst 70% van de bewoners en vervolgens konden we met alle bevindingen aan de slag.

Actieve groep bewoners met hart voor hun woonomgeving

Alle inspanningen hebben geleid tot een groep bewoners die zich actief in willen zetten voor hun woonomgeving. Met elkaar bespreken we hoe we het voor elkaar krijgen dat buren elkaar beter weten te vinden, zodat de jongeren met elkaar met meer plezier in de Eisingahof wonen. Ook wordt nagedacht over zaken als het afvalprobleem en het verminderen van het onveilige gevoel dat sommige bewoners hebben. Om deze eerste stappen te vieren, vond er op donderdag 16 februari 2023 in het woongebouw zelf een winterfeest plaats. Zo konden we met elkaar in een gezellige setting in gesprek over wat iedereen bezig houdt.

Een goede basis voor de toekomst

Met alle inspanning van de afgelopen periode hebben we een goede basis gelegd voor het contact. Zowel tussen de buren onderling als de jongeren met Trivire. Dit maakt het gemakkelijker om elkaar op te zoeken als er goede ideeën zijn of bijvoorbeeld bij calamiteiten. En uiteraard ondersteunt Trivire de jongeren als zij iets leuks willen organiseren. Het winterfeest was hiermee een mooie start. Enkele reacties waren:

Kan dit niet iedere maand georganiseerd worden?’

‘Ik woon hier al 2,5 jaar en ik probeer al zo lang contact te maken met anderen, maar het lukt me gewoon niet. En nu ontmoet ik ineens allemaal leuke buren’.

‘Ik houd eigenlijk niet van mensen en van prikkels, maar ik ben er toch en ik vind het eigenlijk best heel leuk’

En daarnaast nog enkele aanmeldingen voor de actieve groep bewoners. Dat biedt dus zeker kansen voor de toekomst!