Heeft u recht op huurverlaging?

Op 1 maart 2023 is de nieuwe 'Wet Huurverlaging 2023' van kracht geworden. Dit betekent dat huurders met een huurprijs boven de € 575,03 en een laag inkomen per 1 juli 2023 een huurverlaging krijgen. Trivire vindt deze wet mooi aansluiten bij haar eigen Koers. Want wij vinden dat wonen voor iedereen betaalbaar moet zijn en blijven!

Wat betekent deze wet voor u?

Woont u in een woning met huurprijs boven de € 575,03? En valt uw inkomen over 2021 in de categorie ‘laag’ zoals de overheid deze heeft bepaald? Dan komt u in aanmerking voor een huurverlaging.

Om dit te kunnen bepalen, heeft Trivire voor alle huurders waarvan wij weten dat zij in een woning wonen met een huurprijs boven de € 575,03 het gezamenlijke huishoudinkomen opgevraagd bij de Belastingdienst. Zo kunnen wij bepalen welke bewoners in aanmerking komen voor een huurverlaging. Trivire ontvangt nooit de exacte inkomensgegevens van huurders. De Belastingdienst laat alleen weten of het gezamenlijke huishoudinkomen in de categorie laag valt. Alle huurders waarvoor Trivire deze gegevens heeft opgevraagd, ontvangen hierover binnenkort  een of meerdere brieven van de Belastingdienst.

Wij informeren u per brief

Als blijkt dat uw gezamenlijk huishoudinkomen over 2021 valt in de categorie ‘laag’ zoals de overheid deze heeft bepaald, dan ontvangt u tussen 1 mei en 1 juni 2023 een brief van ons. In deze brief vindt u het voorstel voor uw huurverlaging. Deze huurverlaging gaat in per 1 juli 2023.

Bent u nu al benieuwd of u in aanmerking komt voor een huurverlaging? Leest u dan dit artikel op de website van de Rijksoverheid eens goed door.

Uw inkomen is na 2021 gedaald

De 'Wet Huurverlaging 2023' kijkt alleen naar het gezamenlijke inkomen van een huishouden over het jaar 2021. Wij krijgen daarom geen inkomensgegevens van 2022 of 2023 van de Belastingdienst.

Is uw inkomen na 2021 gedaald? Dan kunt u vanaf 1 mei 2023 tot uiterlijk 30 december 2024 zelf een huurverlaging bij ons aanvragen door dit formulier in te vullen. Wij bekijken dan alsnog of u in aanmerking komt voor een huurverlaging.