Incasseren met maatschappelijke waarde

Trivire en haar Dordtse incassopartner Wouters Gerechtsdeurwaarder & Incasso hebben vandaag hun handtekening gezet onder een nieuw incassobeleid. Een beleid dat tot stand is gekomen in een mooie co-creatie tussen beide partijen en oprecht aandacht heeft voor huurders met betalingsproblemen. Begrip voor betalingsonmacht met de focus op een duurzame oplossing van de betalingsachterstand zijn de rode draden in het nieuwe beleid. En daarmee is dit beleid van betekenis!

Beleid dat past bij de Koers van Trivire

Dienstverlening met aandacht. Dat is één van de thema’s binnen de nieuwe Koers van Trivire. Om dit ook daadwerkelijk te kunnen bieden aan onze huurders, zijn soms aanpassingen in ons huidige beleid nodig. In dit geval ons incassobeleid. Want hoe kunnen we nog meer aandacht geven aan huurders die te maken hebben met betalingsproblemen? Daar hebben we samen met onze incassopartner Wouters Gerechtsdeurwaarder & Incasso over nagedacht en daar is een nieuw incassobeleid uit ontstaan.

Verschil maken

Het nieuwe incassobeleid is echt van betekenis voor huurders van Trivire. Zo schrijft het nieuwe beleid meer persoonlijk contact voor tussen huurders en Wouters. Juist door dit persoonlijke contact, kan er gewerkt worden aan stabilisatie van de huurachterstand. En kan Wouters een afbetalingsregeling treffen met de huurder die past bij de situatie van de huurder. Meer maatwerk dus, waardoor er een afname van het aantal gerechtelijke procedures komt, de gerechtelijke kosten voor zowel de huurder als Trivire afnemen en het aantal huisuitzettingen nog verder daalt.

Baanbrekend beleid

Zowel Trivire als Wouters zien het als hun maatschappelijke verplichting om huurders met betalingsproblemen met zo min mogelijk bijkomende kosten te confronteren. Daarnaast zet Wouters zich samen met de huurder in voor het oplossen van de betalingsproblemen in het minnelijke traject in plaats van het procederen in een gerechtelijke procedure. De stap naar de rechter is immers een verloren wedstrijd. De kosten van een procedure staan vaak niet in verhouding tot de vordering en maken de situatie alleen maar uitzichtlozer. Als Wouters erin slaagt om een vordering buiten de rechter om tot een goed einde te brengen, ontvangen zij daarvoor een bonus van Trivire. Inzet van extra huisbezoeken, motivatiekaarten, samenwerking met andere ketenpartners van Trivire en het bieden van optimaal betaalgemak aan de huurder dragen in sterke mate bij aan een succesvol minnelijk incassotraject.

Daarmee breekt Trivire met de trend dat woningcorporaties steeds meer inspanningen van hun incassopartners vragen als het gaat om het verbinding maken met huurders en komen tot oplossingen, zonder hen hiervoor te compenseren. Trivire kiest juist voor een effectief ketenpartnerschap op het gebied van maatschappelijk incasseren en is bereid daarvoor te betalen. Want het creëren van duurzame oplossingen voor de huurders staat bij Trivire voorop. “En dat maakt deze samenwerking uniek en baanbrekend” aldus Wouters.