Inkoopsamenwerking corporaties loont!

In de Drechtsteden werken de woningcorporaties al op veel gebieden samen. Ze zetten zich immers allemaal in voor dezelfde maatschappelijke opgave: het bouwen, verhuren en beheren van betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden portemonnee en mensen die ondersteuning nodig hebben op de woningmarkt. Sinds 6 september 2018 is deze samenwerking nog verder uitgebreid. Vanaf deze dag is de ‘Inkoopsamenwerking Drechtsteden’ van start gegaan. Door samen producten en diensten in te kopen van derden, kan er geld bespaard worden. En dat komt weer ten gunste van de klanten van de corporaties. Een mooi en voordelig initiatief!

Corporaties verenigd

De corporaties in de regio Drechtsteden hebben zich verenigd in het Bestuurlijk overleg Woningcorporaties Drechtsteden (BWD). De woningcorporaties Rhiant, Tablis Wonen, Trivire en Woonkracht10 maken onderdeel uit van het BWD. In het BWD wordt continu gewerkt aan intensivering van de samenwerking tussen de woningcorporaties in de Drechtsteden.

Inkoopsamenwerking Drechtsteden

Op 6 september 2018 is op initiatief van het BWD de ‘Inkoopsamenwerking Drechtsteden’ van start gegaan. Doel van dit initiatief was de samenwerking op te zoeken op het gebied van inkoop, daar waar het voordeel oplevert voor de corporaties en haar klanten. Voordat het zover was, heeft er eerst onderzoek plaatsgevonden waarbij gekeken is op welke gebieden de corporaties elkaar kunnen versterken als het gaat om de inkoop van producten en diensten van derden. Hierbij is onder andere gekeken naar het inkoopvolume, de huidige inkooporganisatie en de inkoopagenda’s van de individuele corporaties. De ‘Inkoopsamenwerking Drechtsteden’ heeft ervoor gekozen om in eerste instantie met drie relatief eenvoudige inkoopcategorieën aan de slag te gaan: hydrofoorinstallaties, automatische deuren en terreinonderhoud.

Eerste gezamenlijke inkoop

Al snel bleek dat het slim was om met de inkoop van hydrofoorinstallaties en automatische deuren te starten. Niet alleen waren hier aanzienlijke besparingen te behalen. Ook konden er betere contractvoorwaarden en heldere werkafspraken worden gemaakt met de leveranciers. 

Het BWD is blij met de resultaten van de eerste gezamenlijke inkooptrajecten en wil de samenwerking verder uitbreiden en intensiveren, daarmee is de ‘Inkoopsamenwerking Drechtsteden’ een feit!

V.l.n.r. Erwin Zwijnenburg, Tinka van Rood, Liesbeth Marchesini, Bas Masson, Carlo Oostindie, Lammert Krijnen, Sascha Gabriels, Remco van Wingerden en Robin van den Berg
V.l.n.r. Robin van den Berg, Liesbeth Marchesini, Remco van Wingerden, Sascha Gabriels, Bas Masson, Annemarie van Seventer, Erwin Zwijnenburg en Tinka van Rood