Geslaagde ontmoeting gemeente en woningcorporaties in Zwijndrecht

Gisterenavond ontmoetten gemeenteraadsleden, wethouders, bestuurders en medewerkers van de woningcorporaties Trivire en Woonkracht10 elkaar tijdens een ‘kennismakingsavond’ in wooncomplex Eemstein te Zwijndrecht.

Zij spraken over elkaars drijfveren en over gezamenlijke thema’s die op de agenda’s staan. De geslaagde bijeenkomst was een mooie eerste stap in de opbouw van een goede relatie met elkaar.

En dat is nodig. Gemeente en corporaties hebben elkaar hard nodig bij de realisatie van de lokale en regionale ambities in de gemeente Zwijndrecht en in de Drechtsteden. Denk bijvoorbeeld aan de goede huisvesting van kwetsbare doelgroepen in leefbare buurten en wijken en de duurzaamheidsopgave de de komende tijd veel aandacht vraagt.

De gemeente en corporaties spraken af elkaar vaker op deze wijze te gaan ontmoeten.