‘Kamers met Aandacht’ gezocht voor jongeren

Op 29 maart 2021 startte in de Dordrecht een wervingscampagne naar 'Kamers met aandacht’; een nieuwe woonoplossing voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis, maar ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. FC Dordrecht trapt de zoektocht naar kamers af. Dit gebeurt tijdens de thuiswedstrijd tegen Telstar.

Stichting Kamers met Aandacht

Stichting Kamers met Aandacht richt zich op kamerbemiddeling voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die op eigen benen willen staan, maar weinig tot geen sociaal vangnet hebben. Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben.

Persoonlijke aandacht

Iedereen kan een kamer met aandacht aanbieden en iedere woonruimte kan een kamer met aandacht worden. Zoals een zolderkamer bij een gezin, een kamer bij een alleenstaande of ouder echtpaar thuis, of een kamer boven een winkel of in een studentenhuis. Voorwaarde is wel dat de kamer voor minimaal een jaar wordt verhuurd en de huurprijs niet hoger is dan het bedrag dat wordt geadviseerd door de landelijke huurcommissie.

De jongeren krijgen begeleiding van een jeugdhulpverlener die al bij hen betrokken is. De persoonlijke aandacht kan komen van de verhuurder of inwonende huisgenoten. Na een periode van aandacht en begeleiding zijn jongeren voldoende voorbereid op zelfstandig wonen. Een kamer met aandacht biedt hen een goede start voor het volwassen leven.

“Door een kamer met aandacht kan dakloosheid onder jongeren worden bestreden. Veel dak- en thuisloze jongeren blijken een jeugdzorgverleden te hebben. Door een kamer met aandacht kan worden voorkomen dat zij terecht komen in de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen” aldus Annelies Plevier, Projectleider Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren van Gemeente Dordrecht.

Zorgvuldige match

De verhuurders en jongeren worden zorgvuldig gematcht. Verhuurders bepalen zelf hoeveel ‘aandacht’ zij bieden en op welke manier. De jongeren betalen de maandelijkse huur, hebben een dagbesteding en geen problematiek die het dagelijks functioneren in de weg staat.

Samenwerking

Kamers met Aandacht wordt mogelijk gemaakt door gemeente Dordrecht en zal in regio Drechtsteden en de Alblasserwaard samen met jeugdzorgorganisatie Enver minimaal 10 kamers per jaar zoeken voor jongeren. Stichting MADS van FC Dordrecht, Samen Dordt, woningbouwcorporatie Trivire en Netwerk Dordtse Helden helpen mee met de werving van kamers.

Als een huurder van Trivire een kamer wil verhuren aan een jongere van Kamers met Aandacht dan gaat Trivire daar dus mee akkoord. 

Mensen die een kamer vrij hebben en andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op www.kamersmetaandacht.nl.