Kwaliteit Planetenbuurt in Zwijndrecht verbeteren: Gemeente Zwijndrecht en Trivire ondertekenen overeenkomst

De gemeente Zwijndrecht en woningcorporatie Trivire willen de kwaliteit in de Planetenbuurt in Zwijndrecht verbeteren. Zij gaan gezamenlijk onderzoeken welk plan haalbaar is voor het verbeteren van de woningen en de woonomgeving. Wethouder Jos Huizinga (Ruimtelijke ontwikkeling) en bestuurder Tinka van Rood (Trivire) ondertekenden hiervoor op donderdag 16 december 2021 een intentieovereenkomst. Dit deden zij voor Jupiterstraat 9: de plek waar in het nieuwe jaar een tijdelijk wijkkantoor wordt ingericht waar bewoners uit de wijk terecht kunnen met al hun vragen.

De plannen

De volgende stap is het verder uitwerken van bovengenoemd scenario en het verkennen van de haalbaarheid. Met het sluiten van de intentieovereenkomst verbinden partijen zich aan deze gezamenlijke doelstelling.

Wethouder Jos Huizinga: "We zien dat het leven in sommige buurten in de wijk Noord niet gemakkelijk is. Met ons wijkteam, allerlei organisaties en vrijwilligers werken we hard aan een prettig en sociaal leven voor de inwoners. Maar het is ook nodig dat de kwaliteit van de woningen en de omgeving verbetert. Ik ben zeer blij dat we hiervoor samen met Trivire concrete stappen gaan maken."

Bestuurder Tinka van Rood: “Al heel wat jaren zijn we bij Trivire aan het nadenken over de wijk Zwijndrecht Noord. Een wijk vol fysieke en sociale uitdagingen. En nu, samen met de gemeente Zwijndrecht en onze maatschappelijke partners die in de wijk actief zijn, gaan we de uitdaging aan om de woonkwaliteit voor de bewoners van de wijk te verbeteren. Het gaat nu echt gebeuren. Daar ben ik blij om en daar hebben we als Trivire ook veel zin: we gaan samen aan de slag!“

Masterplan Diztrikt Noord

De Planetenbuurt ligt in de wijk Noord. Hiervoor stelde de gemeente Zwijndrecht onlangs het masterplan Diztrikt Noord op voor de komende 10 à 20 jaar. Het verbeteren van de woonkwaliteit is één van de doelstellingen van het masterplan. Gemeente Zwijndrecht en Trivire verwachten  in2022 het haalbaarheidsonderzoek voor de aanpak van Noord af te ronden.

Zwijndrecht werkt aan een nieuw levendig hart. Centraal gelegen in de omgeving van het station en met alle faciliteiten binnen handbereik. De komende tien jaar wordt het gebied groots aangepakt en opnieuw ingericht. Twee belangrijke pijlers binnen het project zijn: een positieve impuls geven aan de leefbaarheid en het realiseren van een duurzame leefomgeving.

De herinrichting van dit gebied bestaat uit drie projecten: Stationskwartier, omgeving winkelcentrum Walburg en Noord.

www.diztrikt.nu

diztrikt@zwijndrecht.nl