Onderhoud mechanische ventilatie bij Bevico ondergebracht

De samenwerkende Drechtsteden corporaties Tablis Wonen en Trivire ondertekenden een overeenkomst met Bevico. Bevico gaat het onderhoud uitvoeren aan de mechanische ventilatie in onze woningen, hiermee zorgen we dat de lucht in uw woning goed blijft.

Bevico is geselecteerd na een zorgvuldig doorlopen selectieproces waaruit Bevico als beste partij naar voren kwam. Een hoge mate van klantvriendelijkheid en zeer servicegericht naar onze huurders. Daarbij is Bevico ook een partij die door haar vele ervaring en kennis ons gaat helpen het onderhoud beter te plannen en uit te voeren.

Alle vormen van onderhoud behoren tot deze overeenkomst, naast het verhelpen van eventuele storingen dus ook de reinigingsbeurten en het vervangen van ventilatiesystemen. Samen met Bevico gaan Tablis Wonen en Trivire zorgen dat onze huurders wonen in een prettige en gezonde woning.