Resultaten bewonersonderzoek 2022

Van 7 juni 2022 tot en met 6 juli 2022 kregen onze huurders de gelegenheid mee te doen aan ons jaarlijks bewonersonderzoek. Inmiddels zijn de cijfers bekeken, de antwoorden doorgenomen en de eerste conclusies getrokken. Ook de deelnemers die een VVV-bon gewonnen hebben zijn blij gemaakt.

Veel huurders deden mee

Zo’n 11.000 huurders ontvingen een uitnodiging voor het digitale bewonersonderzoek. Hiervan vulden 4012 huurders (36,7%) de vragenlijst in. Dat is zo’n 29,6% van al onze huurders. Een super resultaat waar we erg blij mee zijn! Zeker omdat dit vorig jaar nog zo’n 20% was.

Uitkomsten: gemiddeld een 7 voor de dienstverlening

De huurders geven de dienstverlening van Trivire gemiddeld een 7 als rapportcijfer, ruim voldoende dus. Bijna 3000 huurders beoordelen de dienstverlening van Trivire met een 7 of hoger. Zij geven aan vooral tevreden te zijn over de snelle afhandeling van klachten en reparatieverzoeken, ze zijn goed geholpen door vriendelijke medewerkers. En zij vinden ons goed bereikbaar en aanspreekbaar.

De huurders die ontevreden zijn, geven juist het omgekeerde aan. Zij vinden dat afspraken niet worden nagekomen, ze moeten vaak terugbellen, vinden ons onvriendelijk en vinden dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. De belangrijkste onvrede komt vanwege achterstallig onderhoud van onze woningen.

Wat valt op?

Juist, datgene waar huurders ons negatief om beoordelen is ook datgene waar huurders ons positief om beoordelen. Dat is goed nieuws, want daarmee blijkt dat we de middelen in huis hebben om het (nog) beter te doen. We bekijken nu dan ook waar mogelijk processen en middelen aangepast kunnen worden om onze huurders beter en sneller te kunnen helpen bij vragen en problemen. Want uiteraard gaan we voor meer tevreden huurders!