Terugkoppeling functiewissel Joanne Blaak en Tinka van Rood

Op donderdag 1 november 2018 was het dan zover. Joanne Blaak en Tinka van Rood ruilden die dag voor een periode van 9 dagen van functie met elkaar. Joanne nam het stokje als bestuurder van Trivire over van Tinka van Rood, die op haar beurt Joanne’s plek als bestuurder van het Leger Des Heils ZWN in nam. Een bijzondere bestuurswissel die als doel had meer inzicht te krijgen in elkaars organisaties, uitdagingen en daarmee elkaars wereld.

 

Maar heeft de wissel hen gebracht wat ze ervan verwacht hadden? En wat zijn de belangrijkste ervaringen die zij hebben gehad? Daarover vertellen beide bestuurders jullie graag meer in hun gezamenlijke nabeschouwing.

Hoe nu verder?

De wissel heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. Maar hoe nu verder? Inmiddels zijn de management teams van beide organisaties bij elkaar geweest om nader kennis met elkaar te maken en met elkaar over de inzichten van Tinka en Joanne te praten. Er zijn vervolgafspraken gemaakt over de vraagstukken en uitdagingen die gezamenlijk opgepakt gaan worden in 2019 en de jaren die volgen. Eén ding werd tijdens deze bijeenkomst wel duidelijk: we kunnen veel van elkaar leren en door nog intensiever samen te werken kunnen beide organisaties hun klanten in de toekomst nog beter van dienst zijn. Een mooie opbrengst dus!

Trading Places

De wissel is ontstaan door deelname aan het concept Trading Places van Buro B. Het idee is dat directeur-bestuurders van woningcorporaties 1 à 2 weken van functie wisselen met één van hun samenwerkingspartners. Dat kunnen directeuren of bestuurders zijn van bijvoorbeeld gemeenten, bouwbedrijven, energiebedrijven of zorginstellingen. Het doel is het versterken van wederzijdse samenwerking en het versterken van leiderschap van deelnemers. Zie voor meer informatie: www.tradingplaces.work.

De wissel nog een keer beleven?

Tijdens de functiewissel van Tinka van Rood en Joanne Blaak hebben we hun ervaringen steeds online gedeeld. Wilt u alles nog eens terug kijken en/of lezen? Bekijk dan de volgende websites:

www.trivire.nl

 www.legerdesheils.nl/zuidwest-nederland

www.tradingplaces.work

Nieuwe uitdaging voor Joanne Blaak

Inmiddels heeft Joanne Blaak het Leger des Heils ZWN verlaten en een nieuwe uitdaging gevonden in de rol van wethouder in de gemeente Hoeksche Waard. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe functie.