10 jaar Zo Mooi Anders!

Eén van de kernopgaven van Trivire is het huisvesten van de bijzondere doelgroepen. Maar wie zijn die bijzondere doelgroepen nu eigenlijk? Met wie werkt Trivire samen om deze doelgroepen te huisvesten? En wat doen Trivire en haar samenwerkingspartners nu precies voor deze bewoners? In 2018 hebben we u een inkijkje gegeven in verschillende locaties waar de bijzondere doelgroepen wonen. Trivire heeft deze woonlocaties gebouwd, maar binnen de muren van deze locaties zijn het steeds andere organisaties die samen met de bijzondere doelgroep het wonen vormgeven.

Voor het laatste interview van 2018 zijn we op bezoek geweest bij stichting Zo Mooi Anders, een woonlocatie voor mensen met een beperking aan de Stierstraat 49 te Dordrecht. Zo Mooi Anders bestond 1 november 2018 tien jaar, dus dat was voor ons extra reden om deze bijzondere organisatie in het zonnetje te zetten. We spraken met oprichtster en voorzitter Wil de Vos over wat werken en wonen in Zo Mooi Anders inhoudt. We stelden haar een aantal vragen.

Kunt u vertellen waar we nu zijn?

We zijn nu bij stichting Zo Mooi Anders, een particulier woonhuis voor mensen met een beperking. Dit woonhuis bestaat uit 8 studio’s en is opgezet door de ouders van de mensen die hier nu wonen. Ik ben hier de initiatiefneemster voor geweest, omdat ik zag dat mijn eigen zoon binnen de reeds bestaande instanties niet de zorg zou krijgen die hij nodig had en ik bij hem vond passen Ik wilde dus een thuis voor hem creëren waar de zorg en het wonen wel goed en conform mijn eigen visie geregeld waren. Ik ben mensen die ik kende vanuit mijn achtergrond binnen de onderwijs- en zorgsector bij elkaar gaan zoeken die ook een beter thuis voor hun kinderen wilden en heb samen met hen de stichting Zo Mooi Anders opgericht.

Vervolgens zijn we met onze plannen langs gegaan bij verschillende woningcorporaties met de vraag of zij de woonlocatie fysiek voor ons wilden realiseren. Interstede, één van de corporaties waar Trivire uit is ontstaan na een fusie, heeft hier destijds enthousiast op gereageerd en de opdracht aangenomen. Leuk om te vertellen is dat Progrez, de andere voorganger van Trivire, het project in opdracht van Interstede heeft gebouwd. Dit deed Interstede namelijk niet zelf, dus Zo Mooi Anders is eigenlijk een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen beide organisaties, die uiteindelijk heeft geleid tot de fusie en dus het huidige Trivire.

Zo Mooi Anders bestaat dit jaar (2018) 10 jaar. Kunt u iets over deze periode vertellen?

Toen Interstede in 2003 aangaf onze plannen werkelijkheid te willen laten worden, waren we er nog niet. We hebben veel met elkaar overlegd over hoe de woonlocatie eruit moest komen te zien, we moesten allerlei vergunningaanvragen en juridische procedures bij de gemeente afwachten en de daadwerkelijke bouw nam ook de nodige tijd in beslag. In 2008 was het dan zover: het huis was af en acht bewoners namen hun intrek aan de Stierstraat 49 te Dordrecht. Daarmee was Zo Mooi Anders een feit en dat is dus alweer 10 jaar geleden. En dat hebben we samen gevierd met een bijzondere dag in de Efteling en een leuk diner waar ook alle ouders bij waren.

Naast Zo Mooi Anders heeft u ook Zo Mooi Samenwerken opgericht. Kunt u hier ook iets over vertellen?

Zo Mooi Samenwerken heb ik opgericht in 2013. Dit is een dagbesteding voor 15 mensen met een beperking. Deze dagbesteding heb ik ook weer opgezet, omdat mijn eigen zoon bij de bestaande dagbesteding niet voldoende werd uitgedaagd en niet tot zijn recht kwam. Ik heb hier echt een andere visie op en dus ben ik een eigen dagbesteding begonnen. Trivire heeft voor mij voor een passende locatie gezorgd in Stadspolders en die huur ik nu alweer vijf jaar.

De dagbesteding bestaat uit een aantal verschillende activiteiten. Zo hebben we een winkeltje in de Dordtse binnenstad (ook van Trivire), verzorgen we catering bij bedrijven en hebben we een inpakservice.

Kunt u nog iets meer over uzelf vertellen?

Ik ben in de eerste plaats de moeder van Pascal, die mijn grote motivatie is geweest, en nog steeds is, om de Zo Mooi projecten vorm te geven. Ik heb voordat ik Pascal kreeg in de horeca gewerkt en ben daarna actief geweest in de onderwijs- en zorgsector. Met name vanuit die ervaring heb ik een hele duidelijke visie ontwikkeld op de invulling van zorg en welzijn voor mensen met een beperking. En binnen de projecten van Zo Mooi krijg ik dagelijks weer bevestigd dat mijn visie klopt. Ik zie mensen die blij en gelukkig in het leven staan en daar doe ik het allemaal voor.

Mijn rol binnen Zo Mooi Anders is dat ik voorzitter ben van de stichting. Ik zorg onder andere voor dat de inkomsten van de stichting, bestaande uit budgetten die de bewoners ontvangen vanuit hun persoonsgebonden budget (PGB) en uitgaven met elkaar in balans zijn. Daarnaast stuur ik het team aan dat de zorg verleent op de woonlocatie. Ik neem het verzorgend personeel dus aan en bewaak de kwaliteit die geleverd wordt. Van Zo Mooi Samenwerken ben ik de eigenaar. Dat run ikzelf, maar wordt ondersteund door mijn oudste zoon.  

Kunt u iets meer vertellen over de visie die u heeft en waarom die zo verschilt van andere instanties?

Zoals ik al aangaf vind ik het belangrijk dat de mensen die bij ons wonen en/of werken worden uitgedaagd in hun kunnen, de aandacht krijgen die ze verdienen en mogen zijn wie ze zijn. Bij alles wat we doen gaan we uit van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden. Daarnaast vind ik het belangrijk dat het geld dat beschikbaar wordt gesteld voor deze mensen zoveel mogelijk ten gunste komt van henzelf. Daar hoort voor mij een organisatie bij met weinig hiërarchische lagen en daarin verschilt Zo Mooi in mijn ogen echt ten opzichte van de andere zorginstanties. En daardoor kunnen wij meer doen met minder geld.

Kunt u iets vertellen over de mensen die hier wonen en op de dagbesteding werken?

Er wonen hier acht mensen met een verstandelijke beperking. Sommige van hen hebben ook nog andere beperkingen, in de vorm van bijvoorbeeld allergieën, stoornissen of een lichamelijke beperking. Wat ik in ieder geval zeker weet is dat ze het allemaal superfijn vinden om bij Zo Mooi te wonen en/of werken. Dit merk je aan hun blijheid en enthousiasme.

Alle bewoners van Zo Mooi Anders zijn overdag naar dagbesteding of aan het werk. En natuurlijk zijn ze ook wel eens een dagje vrij. Dan zijn ze lekker thuis, in hun eigen studio of in de gezamenlijke ruimte waar ze TV kunnen kijken of spelletjes doen. Of ze gaan op bezoek bij familie of vrienden. En wanneer ze ’s avonds thuis zijn, wordt er altijd gezamenlijk gegeten. Iedereen heeft daarbij ook een taakje. Dit kan koken zijn, maar de tafel dekken of afruimen of de vaatwasser inruimen horen daar ook bij. Iedereen draagt dus zijn of haar steentje bij.

Waarom is het belangrijk dat deze organisatie er is?

Iedereen heeft recht op een zinvol bestaan en dus ook op zinvol wonen. De manier waarop wij dat aanbieden bij Zo Mooi Anders sluit heel dicht aan op ‘nog thuis wonen’ maar dan met de zorg en aandacht die past bij de behoeften van de bewoners. Het is natuurlijk nooit hetzelfde, maar er is hier wel 24 uur per dag zorg aanwezig. Deze kunnen de bewoners vanuit hun studio inschakelen door op een speciale knop te drukken. Dit is vooral bedoeld als een bewoner ’s nachts hulp nodig heeft. Overdag kunnen ze er natuurlijk altijd gewoon om vragen.

Hoe is de verbinding met de buurt waarin Zo Mooi Anders gevestigd is?

Die is prima. Zo hebben we pas ‘The Voice: Zo Mooi Anders’ georganiseerd. Hierbij zijn veel van onze directe buren langsgekomen om te kijken. Dat was heel leuk. In de afgelopen 10 jaar is het contact met onze buren misschien niet zoveel geweest als we eigenlijk hadden gewild, maar we merken dat dit nu aantrekt. Wat ons betreft zijn ze altijd welkom om gewoon even een kopje thee of koffie komen doen. En we gaan ze ook zelf wat vaker uitnodigen. De integratie met hen is voor ons namelijk heel belangrijk. En we vinden het vooral ook gezellig om onze buren op bezoek te hebben.

Hoe ervaart u de samenwerking met Trivire?

Die samenwerking vind ik geweldig. Jullie zijn voor mij meer dan een verhuurder. Als er wat is geven jullie altijd meteen gehoor en komen we samen tot een oplossing. Alleen dat is al heel fijn. Daarnaast zijn jullie ook nog een belangrijke afnemer van onze diensten. Zo verzorgen we in jullie kantine twee keer in de week de lunch, pakken we emmers voor jullie in die worden mee gegeven aan nieuwe huurders en vullen we de verhuurmappen. Jullie gunnen ons dat werk en dat is super.

Jullie zetten je als corporatie echt in voor ‘bijzondere mensen’. Niet alleen door te zeggen dat jullie dit doen, maar jullie laten ook echt zien dat jullie er zijn voor die mensen die jullie het hardst nodig hebben. Ik vind jullie erg meedenkend. En zo hoort het volgens mij ook te zijn: bij alle woningcorporaties. 

Kunt u nog iets meer vertellen over de toekomst?

Op dit moment wordt het project Zo Mooi Wonen gerealiseerd. Dit doen we samen met woningcorporatie Woonkracht10. Ook dit is een woonlocatie waar 12 mensen met een verstandelijke beperking komen te wonen. Zo Mooi Wonen wordt gevestigd in de oude school ‘De Rank’ aan de Lindelaan in Zwijndrecht. Qua opzet is het hetzelfde als Zo Mooi Anders. Ook dit is weer een stichting, opgericht samen met de ouders van de toekomstige bewoners, waar ik de voorzitter van ben en ik ben ook op deze locatie verantwoordelijk voor de aansturing van het zorgteam. Naar verwachting kunnen we er in april 2019 intrekken. En daar kijken we enorm naar uit.

Wilt u Trivire nog iets meegeven?

Ik zou vooral willen zeggen: ga zo door! Blijf je inzetten voor de bijzondere doelgroep. Ze hebben jullie hard nodig. En ik weet dat de regels steeds verder aangescherpt worden en ook jullie steeds meer moeten met beperkte middelen. Maar blijf je altijd inzetten voor deze mensen en blijf het ondergesneeuwde kind boven halen. Dat is waardevol en volgens mij zijn jullie dan echt van betekenis.