Een nieuw jaar!

Het nieuwe jaar is alweer ruim een ​​week oud als u dit leest. Toch wil ik u via deze weg graag alsnog alle goeds toewensen voor 2019! Naast alle goeds wens ik u vooral een mooi woonjaar toe. Het woongenot van onze klanten vinden wij bij Trivire erg belangrijk en daarom gaan we in 2019 weer alles doen om een ​​waardevolle bijdrage aan te leveren.

Wat gaat 2019 brengen?

Ook in 2019 staat er weer genoeg op de agenda voor onze organisatie. Onze omgeving vraagt namelijk steeds vaker steeds meer van ons. Ik noem bijvoorbeeld het meer en langer thuis blijven wonen van kwetsbare mensen in onze wijken en buurten. De druk op onze wijken en buurten neemt hierdoor toe. Daarnaast zien we dat, niet alleen vanwege deze ontwikkeling, maar ook in de breedte de vraag naar sociale huurwoningen toeneemt. De noodzaak om in te blijven zetten op betaalbaarheid en beschikbaarheid is onverminderd groot. En laten we ook de aandacht die we als woningcorporaties moeten geven aan de energietransitie niet vergeten. De corporaties worden namelijk door velen gezien als startmotor van een duurzamere woningvoorraad. Uitdagingen genoeg dus. En hoewel we graag al de uitdagingen tegelijk zouden willen aanpakken, beseffen we ons ook dat dit niet realistisch is. We moeten keuzes maken: wat kunnen we wel en wat kunnen we niet nu doen? En is onze organisatie klaar voor deze uitdagingen? We moeten onze ambities dus aan laten sluiten op het vermogen van de organisatie om ze waar te kunnen maken.

Samen

Eén ding is zeker: we kunnen en willen deze uitdagingen niet alleen aangaan. Samen met onze klanten en samenwerkingspartners willen we onze schouders zetten onder de uitdagingen die er nu zijn en in de toekomst nog gaan komen. Want wij geloven dat we met elkaar dan van 2019 een mooi woonjaar kunnen maken!

Tinka van Rood,  bestuurder Trivire