Tijdelijke steun voor de energiekosten van mkb ondernemingen

Heeft u een bedrijf (mkb-onderneming) en zijn uw energiekosten een groot deel van uw totale kosten? Zo ja, dan komt u misschien in aanmerking voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling).  Het doel van deze regeling is dat u als energie-intensieve mkb’er meer adem krijgt om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden.

Wat is TEK?

De TEK-regeling biedt tijdelijk financiële tegemoetkoming voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.  
U vraagt de regeling met terugwerkende kracht aan voor de periode vanaf 1 november 2022.  

Wie komt in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de TEK-regeling als de energiekosten van uw mkb onderneming minimaal 7% van de totale omzet (in 2022) uitmaken. Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling, kunnen ook een aanvraag indienen.

Aanvragen TEK-regeling

Komt u in aanmerking voor de TEK-subsidie? TEK is open van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. Hier vraagt u de regeling aan.

Meer informatie over de TEK regeling leest u hier.