Woningcorporaties en gemeente pakken hoge energielasten huurders aan

Gemeente Dordrecht en de woningcorporaties Woonbron en Trivire hebben met elkaar afgesproken om alles in het werk te stellen om de energielasten van huurders zo spoedig mogelijk te verlagen. Zo hebben de corporaties de verduurzaming van alle huurwoningen met een EFG label naar voren gehaald. Voor woningen waar dit niet mogelijk is, komt een apart plan van aanpak. Uiterlijk in 2028 moeten huurwoningen met deze labels in Dordrecht tot het verleden behoren. Daarnaast krijgen huurders alle hulp om energie te besparen, met de inzet van energiehulpen en de campagne Slim Energie Besparen.

Op 22 maart 2023 hebben de bestuurders van de corporaties en de gemeente deze afspraken ondertekend.

Energierekening verlagen

Wethouder Duurzaamheid Tanja de Jonge: "Duizenden Dordtenaren kunnen hun energierekening niet betalen. Of ervaren stress door de hoge energieprijzen. Hieronder zijn veel huurders. De gemeente wil dat het voor iedereen mogelijk is om de energierekening te verlagen. Daarom werken we samen met de woningcorporaties om hun huurders hierbij te ondersteunen. Met de inzet van energiehulpen voor kleinere maatregelen in huis bijvoorbeeld. En met het verduurzamen van de hele woning naar een toekomstbestendig energielabel. Door onze krachten te bundelen dringen we de energielasten terug van deze huishoudens. Zo dragen we bij aan het verminderen van armoede in Dordrecht."

Plicht

Directeur Woonbron Arthur Oerlemans: "Woonbron beseft dat een goede prettige woning en woonomgeving belangrijk zijn om fijn te kunnen wonen voor nu en in de toekomst. Daarbij hoort ook een betaalbare woning. De energielasten drukken steeds meer op deze betaalbaarheid. Daar waar woningen zorgen voor hoge energielasten als gevolg van slechte isolatie, is het de plicht van corporaties om in samenwerking met gemeenten en andere partners ervoor te zorgen dat woningen geïsoleerd worden en daarmee betaalbaar blijven. Een opgave waarbij we tussen nu en 2028 zoveel mogelijk woningen willen verduurzamen. Dit is niet alleen belangrijk voor de portemonnee van de huurders, maar zeker ook voor een beter klimaat voor onze toekomstige generaties."

Energiezuinige, betaalbare woningen

Bestuurder Trivire Tinka van Rood: "Bij Trivire vinden we dat wonen prettig en duurzaam moet zijn voor iedereen. Dat betekent een energiezuinige, comfortabele woning die ook betaalbaar moet zijn. Vanwege de hoge energielasten is het betalen van de huur en wonen in zijn algemeenheid ineens geen vanzelfsprekendheid meer. En hoewel wij niet voor al deze ontstane problemen een oplossing kunnen bieden, vinden wij het wel belangrijk om er voor onze huurders te zijn. Door hen te informeren over mogelijke oplossingsrichtingen en door te verwijzen naar plekken waar zij hulp kunnen krijgen. Door maatwerk te bieden waar mogelijk. En door nog harder te werken aan het verduurzamen van onze woningen. Met elkaar gaan we de nieuwe uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden aan."