Trivire ondertekent Convenant 'Aanpak overlast openbare ruimte'

Op 22 december 2022 ondertekende Tinka van Rood namens Trivire het Convenant ‘Aanpak overlast openbare ruimte’. Samen met de gemeente Dordrecht en een groot aantal maatschappelijke organisaties uit de regio zette zij hiermee een handtekening onder een mooi plan om de overlast in de openbare ruimte in Dordrecht in de toekomst nog beter aan te pakken.

Inhoud convenant

Het doel het convenant ‘Aanpak overlast openbare ruimte’ is vooral het op een effectieve en efficiënte wijze handhaven van de openbare orde in Dordrecht. Door overlast en hinder in de openbare ruimte in de gemeente Dordrecht te voorkomen, terug te dringen en beheersbaar te houden, kunnen strafbare feiten worden voorkomen. Kortom: het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid van de stad.

In het convenant staat naast het doel ook beschreven hoe alle partijen dat doel denken te gaan behalen. Namelijk door op een betere manier gegevens met elkaar uit te wisselen, zodat ze met gedeelde informatie, en daarmee gebundelde kracht, samen de overlast in de openbare ruimte te lijf te gaan. Het convenant gaat er dus vooral over dat de partijen afspraken hebben gemaakt over het uitwisselen van gegevens conform de AVG. In 2017 was er al zo’n soort convenant, maar de werkwijze is inmiddels aangepast en opnieuw opgeschreven.

Rol Trivire

Bij Trivire vinden we dat iedereen een (t)huis verdient. En dat gaat verder dan de stenen muren waarbinnen iemand woont. Het gaat vooral ook om de omgeving waarin dat huis staat. Een schone, hele en veilige omgeving zorgt ervoor dat het ergens prettig wonen is. Als dit op wat voor manier dan ook onder druk komt te staan, doen wij er alles aan om dit aan te pakken. Dat kunnen en willen we niet alleen doen en daarom is dit convenant volgens ons een mooi voorbeeld van hoe we samen met onze maatschappelijke partners van betekenis kunnen zijn in Dordrecht.