Woningcorporaties in het nieuws

Op dit moment is er veel te doen in de media over het verhuren van woningen door bestuurders en/of commissarissen van woningcorporaties. Er zou sprake zijn van belangenverstrengeling en slecht verhuurderschap. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en wat is het standpunt van Trivire in deze kwestie? Dat vertellen wij u graag!

Situatie Trivire

Allereerst kunnen wij u melden dat we bij Trivire geen bestuurders of commissarissen hebben die woningen in de sociale sector of in het werkgebied van Trivire verhuren. Dit maakt dat wij geen onderdeel uitmaken van de discussie die hierover op dit moment gaande is.

Regels moeten duidelijker

Of bestuurders en/of commissarissen extra vastgoed mogen bezitten en vervolgens verhuren, is wat ons betreft een legitieme vraag. Het antwoord op deze vraag is op dit moment alleen niet zo duidelijk. De afgelopen jaren zijnĀ  in de corporatiesector veel regels opgesteld rondom integriteit en het voorkomen van belangenverstrengeling. Zo hebben de brancheverenigingen binnen de sector (Aedes voor woningcorporaties en de VTW voor commissarissen) samen een Governancecode opgesteld, die geldt voor alle leden van beide verenigingen. Ons bestuur en commissarissen zijn lid van deze verenigingen. De externe toezichthouder Aw toetst de integriteit van bestuurders en commissarissen. Ondanks al deze regels laat het onderzoek van Nieuwsuur over bezit van een woningportefeuille en verhuur door bestuurders en commissarissen toch zien dat de regels niet waterdicht zijn. Dit vraagt om een aanscherping. Aedes heeft laten weten dat zij graag met de Aw en de VTW willen bespreken welke aanscherping van de regels nodig is. Dit initiatief ondersteunen wij als Trivire van harte. Want ondanks dat we ons realiseren dat je niet alles in regels kunt vangen, willen we wel dat er alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat de integriteit van de corporatiesector ter discussie komt te staan.

Slecht verhuurderschap onacceptabel

Bij Trivire willen we van betekenis zijn voor onze huurders. En wij geloven dat dit alleen kan wanneer je je opstelt als een goede verhuurder. Wat houdt goed verhuurderschap eigenlijk in? In Nederland is er wet- en regelgeving over hoe je woningen mag verhuren. Dit zorgt ervoor dat zowel huurders als verhuurders weten wat hun rechten en plichten zijn. Bij Trivire verhuren we onze woningen netjes volgens het huurbeleid van de overheid en daarmee voldoen wij aan alle wet- en regelgeving. Maar als woningcorporatie doen we het liefst nog een beetje meer voor onze huurders. Want wij begrijpen als geen ander dat er mensen in onze samenleving zijn die ons nodig hebben om een thuis te vinden. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Wij verwachten dan ook van iedereen die bij ons werkt, dat zij dit goede verhuurderschap uitdragen. Wanneer er door iemand die op wat voor manier dan ook gekoppeld is aan een woningcorporatie slecht verhuurderschap wordt getoond, vinden wij dat onacceptabel gedrag. Diegenen mogen daar wat ons betreft op aangesproken worden en de eventuele consequenties van dragen.

Wij blijven op Koers!

Wij betreuren het dat de integriteit van de corporatiesector op dit moment weer volop ter discussie staat. Dit overschaduwt het mooie en waardevolle werk dat woningcorporaties dagelijks doen. Maar het motiveert ons ook om onze schouders nog steviger onder de uitdagingen te zetten waar we voor staan. Om iedere dag van betekenis te zijn voor onze omgeving. Zo blijven wij op Koers!